Diferite modificări la serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI)

Sunt introduse mai multe modificări în ordinul privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prin Monitorul Oficial nr. 5, Partea I, din data de 07.01.2020.

Conform Ordinului nr. 3470 din 24 decembrie 2019 pentru modificarea și completarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiile sale subordonate, neplata tarifului corespunzător sau tarifarea incompletă a serviciilor solicitate către ANCPI se soluționează prin respingerea cererii pentru furnizarea serviciilor solicitate. În forma anterioară, cererea se respingea numai pentru neplata tarifului corespunzător, nu și pentru tarifarea incompletă.

Tarifele plătite pentru cererile respinse nu se restituie. Cererile respinse pot fi redepuse o singură dată, în limita cererii inițiale cu privire la obiectul şi serviciul solicitate, fără plata unui tarif suplimentar, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicării respingerii cererii, și cu plata unui tarif suplimentar de 60 lei, după expirarea acestui termen. În cazul cererilor respinse, dovada plății diferenței de tarif se va atașa cererii în momentul redepunerii.

La cerere, Agenția Națională și instituțiile sale subordonate pot presta de îndată, în regim de urgență, dar nu mai târziu de 1/3 din termenul de eliberare, serviciile prevăzute la cap. 1 și 2 din anexa de la ordin, cu excepția serviciilor furnizate on-line, care se livrează de îndată ce sunt disponibile. În forma anterioară, nu exista impus un termen limită până la care se pot elibera serviciile menționate, deși era prevăzut că trebuie eliberat în regim de urgență.

Tariful pentru cererile care au ca obiect imobile situate pe raza teritorială a aceluiași oficiu de cadastru și publicitate imobiliară (OCPI) se poate achita fie printr-un document de încasare distinct, anexat fiecărei cereri, fie printr-un singur document de încasare, care se anexează în original uneia dintre cereri. Pentru celelalte cereri se anexează copia documentului de plată și se face mențiune cu privire la numărul dosarului la care s-a depus documentul în original. Pentru cererile privind actele juridice care au ca obiect mai multe bunuri imobile ce sunt situate pe raza teritorială a mai multor OCPI-uri, tariful se poate achita printr-un singur document de încasare numai pentru imobilele situate în aria teritorială a aceluiași OCPI.

 

Copyright 2020 ©   |   Home   |   GDPR   |   Contact   |   Design