Exploatarea auriferă de la Certej rămâne oprită după respingerea contestației în anulare promovată de Deva Gold

Mijlocul săptămânii vine cu o veste bunăCurtea de Apel Cluj a respins contestațiile în anulare declarate de Deva Gold, Agenţia Națională pentru Protecţia Mediului Timişoara (ANPM) și Consiliul Local Certeju de Sus împotriva deciziei civile nr. 1194/2019 pronunțată în dosarul nr. 130/117/2016* al Curţii de Apel Cluj. Prin Decizia nr. 1194/2019, Curtea de Apel Cluj a menținut soluția Tribunalului Cluj de anularea a Hotărârii nr. 11/2010 emise de Consiliul Local al comunei Certeju de Sus, de aprobare a Planului Urbanistic Zonal pentru proiectul „Exploatarea minereurilor auro-argintifere și polimetalice din permetrul Certej” propus Deva Gold S.A și de admitere a excepției de nelegalitate a avizului de mediu nr. 5/2010.

Prin contestația în anulare, Deva Gold a încercat să acrediteze ideea ca instanța de recurs s-a pronunțat pe motivele de nelegalitate, dar nu le-a cercetat, considerent pentru care ar fi incident motivul de contestație în anulare specială: instanța de recurs, respingând recursul sau admițându-l numai în parte, a omis să cerceteze vreunul dintre motivele de casare invocate de recurent în termen.

În apărare am arătat că:

  • omisiunea cercetării unui motiv de casare presupune, cu necesitate, ca ne-analizarea motivului de nelegalitate să se producă din greșeală, or, pronunțarea pe un motiv de nelegalitate are ca premisă cercetarea acestuia;
  • nu ne aflăm în prezența unei omisiuni de a analiza vreun motiv de casare, în considerentele deciziei de casare regăsindu-se raționamentul instanței pe fiecare motiv în parte;
  • ceea ce contestatoarea a apreciat că nu s-ar fi analizat constituie un argument, iar nu un motiv de casare, mai multe argumente putând fi grupate și redate printr-un considerent comun, întrucât omisiunea presupune o scăpare, iar nu o analiză succintă.

Soluția dată de Curtea de Apel Cluj reprezintă un act corect de înfăptuire a justiției, ce nu poate decât să ne bucure.

Faptul că putem să ne aducem și noi contribuția la atingerea obiectivelor CIDRM și la creșterea gradului de conștientizarea a publicului referitor la problemelor de mediu, constituie satisfacții profesionale în sine.

Echipa din cadrul societății noastre care a asigurat apărarea Asociației Centrului Independent pentru Dezvoltarea Resurselor de Mediu (CIDRM) în fața Curții de Apel Cluj a fost condusă de av. Roxana Mândruțiu.

Copyright 2020 ©   |   Home   |   GDPR   |   Contact   |   Design