Parlamentul a decis prorogarea termenului privind noua compunere a completelor din apel și recurs

În data de 19 decembrie 2019, în Monitorul Oficial nr. 1024, a fost publicată Legea nr. 239 din 19 decembrie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei.

Pe lângă aprobarea respectivului act normativ, Parlamentul a decis ca dispoziţiile art. 54 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privitoare la judecarea apelurilor în complet format din 3 judecători se aplică apelurilor formulate în procese pornite începând cu data de 1 ianuarie 2021. În procesele pornite începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi până la data de 31 decembrie 2020 inclusiv, apelurile se judecă în complet format din 2 judecători.

În cauzele penale, dispoziţiile art. 54 alin. (2) din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privitoare la judecarea apelurilor în complet format din 3 judecători se aplică la judecarea apelurilor în cauzele care au fost înregistrate în primă instanţă începând cu data de 1 ianuarie 2021. Apelurile formulate în cauzele penale înregistrate în primă instanţă începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi până la data de 31 decembrie 2020 inclusiv se judecă în complet format din 2 judecători.”

Art. 54 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 (în noua formă, după modificarea realizată prin Legea nr. 207/2018) a stabilit că apelurile şi recursurile se judecă în complet format din 3 judecători, cu excepţia cazurilor în care legea prevede altfel.

Copyright 2020 ©   |   Home   |   GDPR   |   Contact   |   Design