Prevederile din Decretul nr. 240/2020 care reglementează relația cu Registrul Comerțului

În urma prelungirii stării de urgență pe întreg teritoriul României, pe o perioadă de 30 de zile prin Decretul nr. 240/2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 311 din 14 aprilie 2020, sunt instituite mai multe modalități de comunicare cu anumite instituții publice. Merită punctat, așa cum vom reda mai jos, relația cu Oficiului Național al Registrului Comerțului, așa cum este reglementată prin noul Decret.

Potrivit art. Art. 67 din Decretul nr. 260/2020, pe durata stării de urgență, activitatea oficiului registrului comerțului continuă în ceea ce privește înregistrarea mențiunilor privind persoanele juridice și persoanele fizice și se derulează prin mijloace electronice, în baza cererii de înregistrare și a documentelor anexate la aceasta în formă electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, precum și prin corespondență, pe suport de hârtie, în format letric.

Declarațiile pe proprie răspundere pot avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică și pot fi transmise la oficiul registrului comerțului fără nicio altă formalitate.

Specimenul de semnătură, acolo unde legea prevede, se transmite la oficiul registrul comerțului legalizat de notarul public sau certificat de avocat ori sub forma unui înscris sub semnătură privată, fără nicio altă formalitate.

Activitatea de asistență pentru efectuarea procedurilor necesare înregistrării prin mijloace electronice se derulează prin mijloace electronice, iar activitatea de furnizare de informații din registrul comerțului și de eliberare de copii și certificate constatatoare, precum și activitatea de publicare și de furnizare a Buletinului procedurilor de insolvență se realizează, prin mijloace electronice, precum și prin corespondență, pe suport de hârtie, în format letric.

Noutățile aduse prin noul Decret, diferite față de cel anterior, în ceea ce privește activitatea ONRC sunt:

  • documentele se pot înregistra acum și prin corespondență, pe suport de hârtie, în format letric;
  • declarațiile pe proprie răspundere pot avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică și pot fi transmise la oficiul registrului comerțului fără nicio altă formalitate.
  • specimenul de semnătură, acolo unde legea prevede, se transmite la oficiul registrul comerțului legalizat de notarul public sau certificat de avocat ori sub forma unui înscris sub semnătură privată, fără nicio altă formalitate.

De asemenea, conform Instrucțiunilor publicate de ONRC, cererile de înmatriculare/înregistrare în registrul comerțului a profesioniștilor supuși obligației de înregistrare și documentele aferente, cât și alte tipuri de cereri, se pot transmite oficiilor registrului comerțului atât prin mijloace electronice, prin portalul de servicii online al Oficiului Național al Registrului Comerțului, https://portal.onrc.ro, sau prin poșta electronică, cât și prin corespondență, pe suport de hârtie, în format letric. Adresele de email și adresele de corespondență ale Oficiului Național al Registrului Comerțului și ale oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale fiind disponibile pe pagina de internet a ONRC, www.onrc.ro. Stadiul soluționării cererilor de înregistrare menționate mai sus poate fi urmărit prin accesarea secțiunii „Stadiu dosar”, pe portalul de servicii al ONRC, https://portal.onrc.ro.

Ca o ultimă observație, informăm persoanele interesate care doresc să transmită solicitări către ONRC sau către Oficiile Registrului Comerțului de pe lângă tribunale și care sunt împiedicate să facă acest lucru din cauza lipsei semnăturii electronice sau care au nevoie de o certificare a specimenului de semnătură că putem acorda asistență pentru transmiterea cererilor care se doresc a fi înregistrate.

Copyright 2020 ©   |   Home   |   GDPR   |   Contact   |   Design