Deschiderea procedurii de insolvenţă asupra debitorului persoană fizică, comerciant neînregistrat în Registrul Comerţului – în Revista Română de Drept al Afacerilor, nr. 7/2012;

Noţiunea de interes obştesc – în Revista de Drept Penal, nr. 4/1998, p. 96-98;

Teorii cu privire la originea obligaţiei romane – în Fiat Iustitia, nr. 2/1998, p. 41-49;

Opinii privitoare la nexum – în Fiat Iustitia, nr. 2/1999, p. 29-45;

Contractul literal în dreptul roman – în Fiat Iustitia, nr. 1/2000, p. 37-45;

Contractul de vânzare-cumpărare în dreptul roman – în Fiat Iustitia, nr. 2/2000, p. 129-145;

Contractul de societate în dreptul roman – în Fiat Iustitia, nr. 1-2/2001, p. 150-156;

Consideraţii referitoare la raporturile dintre drept şi magie – în Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, vol. 9, editat de Academia Română, Filiala Cluj-Napoca, Institutul de istorie George Bariţ, Departamentul de cercetări socio-umane, Edit. Argonaut, Cluj-Napoca, 2002, p. 292-303;

Contractul de locaţiune în dreptul roman, în volumul Dezvoltare şi performanțe universitare prin cercetare la început de mileniu, Edit. Risoprint, Cluj-Napoca, 2002, p. 553-560;

Concepţia dualistă asupra naturii obligaţiei – în volumul Jubileu în cercetarea economică, juridică, sportivă şi politică la Universitatea Bogdan Vodă, Cluj-Napoca, 2002, p. 582-586;

Reglementarea raporturilor obligaţionale în Codul lui Hammurabi – în Fiat Iustitia, nr. 1-2/2002, p. 22-37;

Aspecte privind dreptul obligaţional la unele popoare din Orientul antic – comunicată la simpozionul Probleme teoretice şi practice ale evaluării în lumea afacerilor contemporane din cadrul Zilelor Academice Clujene, 14-22 iunie 2002;

Problema combaterii discriminării în perspectiva integrării în Uniunea Europeană (în colaborare cu Narcisa Radu) – în volumul Integrarea României în structurile euro-atlantice – efecte economice, sociale, politice şi juridice, Edit. „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti, 2003, p. 202-206;

Individualizarea răspunderii civile delictuale în dreptul roman – în Fiat Justitia, nr. 1/2003, p. 13-21;

Răspunderea delictuală în reglementarea legii Aquilia – în Fiat Justitia, nr. 2/2003, p. 12-22;

Consideraţii privind legea pentru prevenirea şi combaterea violenței în familie (în colaborare cu Narcisa Radu) – în Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, vol. 12, editat de Academia Română, Filiala Cluj-Napoca, Institutul de istorie George Bariţ, Departamentul de cercetări socio-umane, Edit. Argonaut, Cluj-Napoca, 2004, p. 400-414;

Concepţia romană cu privire la contracte – în Fiat Iustitia, nr. 2/2004, p. 7-18;

Reflecţii referitoare la evoluţia istorică a răspunderii juridice – în Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, vol. 14, editat de Academia Română, Filiala Cluj-Napoca, Institutul de istorie George Bariţ, Departamentul de cercetări socio-umane, Edit. Argonaut, Cluj-Napoca, 2005, p. 370-375;

Das Recht und Rechtwissenschaft in Rumanien Zwischen 1848 und 1914 (în colaborare cu Radu Ghidău) – comunicată la simpozionul Rechtswissenschaft in Osteuropa bis zum ersten Weltkrieg organizat de Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte, Frankfurt, 26-29 noiembrie 2005;

Reflecţii referitoare la raportul juridic obligaţional – în volumul Raporturile juridice, Edit. Argonaut, Cluj-Napoca, 2006, p. 187-192;

Limba latină pentru jurişti (în colaborare cu prof. univ. dr. doc. Vladimir Hanga), Editura Albastră, Cluj-Napoca, 2006;

Aspecte istorice cu privire la apariţia obligaţiilor contractuale şi a celor delictuale - în Pandectele Române, supliment pe anul 2008, p. 192-197;

Dreptul roman al obligaţiilor – Bază comună a sistemelor de drept actuale, Edit. Argonaut, Cluj-Napoca, 2008;

Unele aspecte referitoare la instituţia posesiei – în Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, vol. 20, editat de Academia Română, Filiala Cluj-Napoca, Institutul de istorie George Bariţiu, Departamentul de cercetări socio-umane, Edit. Argonaut, Cluj-Napoca, 2010;

Reglementări privind detaşarea salariaţilor la nivelul Uniunii Europene – în Societate, Cultură, Valoare, vol. 1, editat de Academia Română, Filiala Cluj-Napoca, Institutul de istorie George Bariţ, Departamentul de cercetări socio-umane, Edit. Argonaut, 2011, p. 385-392;

Cauzele justificative în noul Codul penal român (în colaborare cu Narcisa Radu) – în Societate, Cultură, Valoare, vol. 1, editat de Academia Română, Filiala Cluj-Napoca, Institutul de istorie George Bariţiu, Departamentul de cercetări socio-umane, Edit. Argonaut, 2011, p. 376-384;

The concept of «family member» in the romanian penal legislation (în colaborare cu Narcisa Radu) – în Valahia University Law Study, nr. 18, 2011, p. 48-53;

Combaterea discriminării prin măsuri de politică penală (în colaborare cu Narcisa Radu) – în Exercitarea dreptului la nediscriminare şi egalitate de șanse în societatea contemporană, Edit. Pro Universitaria, București, 2011, p. 214-222;

Fiducia: from fides to trust and the New Romanian Civil Code regulation – în Valahia University Law Study, nr. 20, 2012, p. 238-247;

The Incest – a complex problem (în colaborare cu lect. drd. Narcisa Radu) – în Suppliment of Quality Acces to Succes, vol. 13, S2, 2012, p. 407-412;

The Role of Magical Thinking in Ensuring the Efficiency of Legal Norms (în colaborare cu Narcisa Radu) – în Efficiency of Legal Norms, Edit. Hamangiu, Bucureşti, 2012, p. 282-289;

Influenţa dreptului roman asupra dreptului românesc, în domeniul raporturilor obligaţionale – în Fiat Iustitia, nr. 2/2012, p. 41-51;

The Rights of the Female Victim of Family Violence (în colaborare cu Narcisa Radu) – în Fiat Iustitia, nr. 1/2013, p. 53-60;

Stiința dreptului în România în cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea și până la Primul Război Mondial, în „Fiat Justitia”, nr. 2/2013, pp. 50-60 (în colaborare cu Radu Ghidău)

Acțiunile în justiție și contribuția pretorului la dezvoltarea dreptului roman, în „Fiat Justitia”, nr. 2/2013, pp. 61-69

Protecția minorilor în dreptul roman, în „Fiat Justitia”, nr. 2/2014, pp. 84-92

Insurance Fraud, în „Fiat Justitia”, nr. 1/2015, pp. 116-129 (în colaborare cu Narcisa Radu)

Patrimonial Exploitation of a Vulnerable person, în „Curentul Juridic”, nr. 2/2015, pp. 107-117 (în colaborare cu Narcisa Radu)

The Divisibility of the Patrimony in the Roman Law, în „Fiat Justitia”, nr. 2/2015, pp. 116-121

Drept civil. Obligații. Manual de studiu individual, Edit. Pro Universitaria, București, 2015

Drept roman, Edit. Pro Universitaria, București, 2015

The Law of Succesion and the European Norms, în revista Fiat Iustitia, no. 1/2010;

Possible Interpretations of Article 6, Law 10/2001. A Case Study – în revista Fiat Iustitia, no. 2/2010;

Plagiatul în epoca informaţiei – în volumul Societate, Cultură, Valoare, Edit. Argonaut, 2011;

The Management of Witness Evidence in the Civil Lawsuit and the Justice Reform – în volumul Conferinţei Internaţionale Societatea întemeiată pe cunoaştere: Norme, valori şi repere contemporane, Târgovişte, 10-11 iunie 2011, Edit. Universul Juridic, 2011 (articol în colaborare cu Călin Ştefan Georgia);

The European Legislation and Protection of Trademarks in Romania – în volumul Conferinţei Internaţionale European Integration – Realities and Perspectives, Galaţi, 13-14 mai 2011 (în curs de publicare);

Provocarea terorismului şi a criminalităţii transfrontaliere în contextul globalizării – The Challenge of Terrorism and Transnational Organized Crime in the Context of Globalization – în revista Cogito. Open Acces Journal, (articol în colaborare cu Călin Ştefan Georgia);

Capacitatea juridică a femeii în dreptul roman. Tutela, curatela, dreptul de proprietate şi obligaţiile, capacitatea succesorală – în volumul Studii şi cercetări în domeniul ştiinţelor socio-umane, Edit. Argonaut, 2011 (în curs de publicare).