Se instituie munca la domiciliu/telemunca prin decizia unilaterală a angajatorului

Hotărârea de Guvern nr. 935/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 1042 din 6 noiembrie 2020, a stabilit că angajatorilor din sistemul privat, autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, precum şi regiilor autonome, societăţilor naţionale, companiile naţionale şi societăţilor la care capitalul social este deţinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, cu un număr mai mare de 50 de salariaţi, le este instituită obligaţia organizării programului de lucru în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, în condiţiile legii. 

Totodată, se mai prevede că în situaţia în care nu se poate desfăşura activitatea de către salariat în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu şi în vederea evitării aglomerării transportului public, instituţiile şi operatorii economici publici şi privaţi organizează programul de lucru astfel încât personalul să fie împărţit în grupe care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferenţă de cel puţin o oră.

Obligațiile impuse de Guvernul României vin după ce prin O.U.G. nr. 192/2020 s-a impus ca, pe durata stării de alertă, angajatorii să dispună ca munca să se realizeze la domiciliu sau în regim de telemuncă, acolo unde specificul activității permite, cu respectarea prevederilor din Codul Muncii și ale Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă.

La scurt timp după publicarea actelor normative menționate anterior, Inspecția Muncii a elaborat un Ghid privind desfășurarea activității în regim de muncă la domiciliu/telemuncă/program individualizat de muncă, care poate fi consultat la următorul LINK.

Printre propunerile Inspecție, se prevede că stabilirea unor programe individualizate de muncă se face prin decizie unilaterală a angajatorului, astfel încât personalul să fie împărțit în cel puțin două grupe care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferență de cel puțin o oră. Acest fapt implică doar modificarea programului de lucru, nu a unei clauze din contractul individual de muncă și, prin urmare, nu se transmite în Registrul General de Evidență a Salariaților. În privința muncii la domiciliu/telemuncă, aceasta se instituie tot prin decizia unilaterală a angajatorului, însă este impusă obligația acestuia din urmă de a transmite informațiile necesare la REGES/REVISAL, așa cum este în detaliu prezentat în Ghid.

Copyright 2020 ©   |   Home   |   GDPR   |   Contact   |   Design