Ștefan PANȚURU

Senior Associate

Avocat în Baroul Galați, Ștefan este în conlucrare cu societatea Revnic, Cristian și Asociații începând cu anul 2014. Are experiență atât ca avocat consultant, cât și ca avocat pledant.

Vorbește fluent limbile engleză și franceză.

Arii de practică

  • Drept fiscal
  • Drept administrativ și contencios administrativ
  • Drept civil
  • Dreptul concurenței
  • Dreptul muncii
  • Executare silită
  • Drept vamal
  • Drept maritim

Experiență profesională

În litigiile de drept fiscal, acordă asistenţă clienţilor în privinţa contestării deciziilor de impunere şi a rapoartelor de inspecţie fiscală emise de autorităţile fiscale, precum și în privinţa contestării amenzilor aplicate de autorităţile fiscale.

Acordă asistenţă clienţilor implicaţi în litigii ce privesc executarea contractelor comerciale, concurenţă neloială, precum și alte tipuri de litigii între profesioniști.

În domeniul dreptului concurenţei, acordă asistenţă în privinţa contestării deciziilor Consiliului Concurenţei prin care au fost constatate pretinse încălcări ale legislaţiei privind dreptul concurenței.

Asistă clienți în litigii de dreptul muncii, în special în cazuri în care angajaţii contestă deciziile de încetare a contractelor individuale de muncă, precum și în litigii privind pretinse încălcări ale contractelor de muncă (salarii, alte tipuri de compensaţii, etc.).

Acordă asistenţă în litigii de drept administrativ, în contestarea actelor administrative emise de autorităţile române (acte normative, licenţe, autorizaţii şi permise, etc.) și pentru contestarea rezultatelor procedurilor de achiziţii publice.

În domeniul dreptului civil, acordă asistenţă clienţilor în litigii imobiliare (de exemplu pentru restituirea dreptului de proprietate asupra imobilelor preluate abuziv de regimul comunist, anularea contractelor de vânzare-cumpărare, etc.), în litigii de carte funciară, în litigii privind dreptul de proprietate intelectuală şi industrială, în litigii pornite împotriva competitorilor cu privire la folosirea mărcilor şi a desenelor industriale.

În ceea ce privește executarea silită, asistenţă acordată clienţilor se circumscrie în contestarea procedurii executării silite începute în mod ilegal de autorităţile fiscale, dar și în punerea în executare a titurilor de creanță civile sau comerciale şi a contestării executării silite a contractelor comerciale.

Oferă consultanţă clienţilor cu privire la chestiuni de comerţ naţional şi internaţional şi în materie de drept vamal prin: asistenţă juridică privind operaţiunile de expediţii şi transport internaţional de mărfuri supuse vămuirii; consiliere juridică privind condiţiile necesare importului naţional şi internaţional; consultanţă juridică privind încadrarea în diferitele regimuri vamale; consilierea şi reprezentarea clienţilor în aspecte privind suspendarea taxelor, cotarea tarifelor precum şi alte inconveniente şi regimuri de suspendare; asigurarea faptului ca toţi clienţii reprezentați utilizează în mod corect şi la un nivel optim programele privilegiate de schimb; consiliere juridică în controlul exporturilor; asistenţă juridică privind soluţionarea pe cale amabilă sau contencioasă a litigiilor dintre persoanele juridice române sau străine cu autorităţile vamale centrale.

Acordă consultanță și reprezentare în fața instanțelor specializate în cauze de drept maritim referitoare la: naufragii, abordaje, avarii comune și particulare, dispute cu privire la marfă, salvare maritimă, măsuri asiguratorii, licitații și distribuții de preț, asigurări maritime, drepturile echipajelor.

În domeniul dreptului concurenței, oferă consultanță juridică privind respectarea normelor legale în domeniul concurenței într-o largă varietate de tranzacții și situații, atât în cadrul activității curente a companiilor, cât și în cazul declanșării unor investigații privind încălcarea regulilor de concurență.

Studii

  • Licenţiat în ştiinţe juridice al Universităţii din Bucureşti, Facultatea de Drept, promoţia 2006.

Contact

+40 758 450 480
stefan_panturu@yahoo.com

Copyright 2020 ©   |   Home   |   GDPR   |   Contact   |   Design