Strategia de vaccinare împotriva COVID-19 în România – dispozițiile generale reglementate

În Monitorul Oficial nr. 1171 din data de 3 decembrie 2020 a fost publicată Hotărârea de Guvern nr. 1031 din 27 noiembrie 2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România prin care se stabilește viziunea, principiile și modul de acțiune pentru administrarea în România a vaccinurilor autorizate de către Agenția Europeană a Medicamentului. Prezenta strategie are la bază atât analiza situației de la nivel național și european a răspândirii SARS-CoV-2, cât și analiza situației cazurilor grave și, respectiv, a mortalității generate de COVID-19. Prin această strategie, România își propune să asigure accesul la vaccinarea împotriva COVID-19 în condiţii de siguranţă, eficacitate şi echitate pentru prevenirea infecţiei cu SARS-CoV-2 şi limitarea pandemiei de COVID-19 pe teritoriul ţării.

Prin prezentele norme, executivul își propune propriul set de reguli pe care trebuie să le respecte în perioada următoare. Puține din reglementările asumate pot produce efecte erga omnes. Important de precizat este faptul că executivul își asumă ca vaccinarea împotriva COVID-19 în România să fie gratuită și voluntară, urmând etapele vaccinării și ținând cont cu strictețe de grupurile prioritare.

Strategia de vaccinare împotriva COVID-19 în România are în vedere următoarele elemente-cheie (care se reglementează la nivel de principiu – de altfel, considerăm că dispozițiile cuprinse în H.G. la cap. III-VII, respectiv lit. a) și b) din prezentele norme reprezintă, în sine, doar o înșiruire de expunere de motive, fără efecte juridice directe):

 • principii generale privind organizarea vaccinării împotriva COVID-19 în România;
 • principii generale pentru strategia de comunicare;
 • cadrul legal – naţional şi european;
 • etapele vaccinării împotriva COVID-19 în România;
 • reţeaua de stocare şi distribuţie;
 • monitorizarea acoperirii vaccinale, a siguranţei şi eficacităţii.

În privința organizării şi coordonării activităţilor din cadrul procesului de vaccinare, acestea se realizează de către Comitetul Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19, organism interministerial, fără personalitate juridică, în subordinea Secretariatului General al Guvernului şi în coordonarea prim-ministrului.

Cea mai importantă prevedere pe care Guvernul o reglementează este ordinea în care vor fi vaccinați cetățenii, care se va realiza în trei etape :

Etapa I – lucrătorii din domeniul sănătăţii şi social – sistem public şi privat:

 • personalul din spitale şi unităţi ambulatorii, respectiv personalul medico-sanitar, personalul auxiliar, personalul administrativ, securitate şi pază şi alte categorii;
 • personalul din sistemul de medicină de urgenţă: ambulanţă, SMURD, IGSU, IJSU, camere de gardă, CPU, UPU;
 • personalul din medicina primară – din reţeaua de medicină de familie, medicină şcolară şi asistenţă medicală comunitară;
 • personalul din laboratoare, farmacii şi alţi lucrători din domeniul sănătăţii;
 • personalul din serviciile stomatologice;
 • medici rezidenţi, elevi şi studenţi cu profil medical;
 • paramedici şi alţi voluntari care îşi desfăşoară activitatea în unităţi sanitare;
 • personalul de îngrijire care îşi desfăşoară activitatea în centrele rezidenţiale şi medico-sociale;
 • personalul care acordă îngrijiri medicale şi sociale la domiciliu;
 • personalul din serviciile de sănătate publică, şi anume din Institutul Naţional de Sănătate Publică, direcţiile de sănătate publică;
 • personalul din unităţile sanitare ale ministerelor cu reţea sanitară proprie;
 • personalul din centrele de dializă şi transfuzii;
 • personalul implicat în derularea campaniilor de vaccinare.

Etapa a II-a:

 1. populaţia la risc: adulţi cu vârsta peste 65 de ani; persoanele aflate în evidenţă cu boli cronice, indiferent de vârstă, în funcţie de indicaţiile vaccinurilor utilizate;
 2. lucrători care desfăşoară activităţi în domenii-cheie, esenţiale:

i.   personal-cheie pentru funcţionarea instituţiilor statului, respectiv Parlament, Preşedinţie, Guvern, ministere şi instituţii subordonate acestora;

ii.  personalul din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi al autorităţii judecătoreşti;

iii. personalul din sectorul economic vital:

 • procesare, distribuţie şi comercializare a alimentelor de bază, şi anume: panificaţie, lactate, carne, fructe şi legume;
 • uzine de apă, epurare, transport şi distribuţie apă;
 • centrale electrice, producţie, transport şi distribuţie curent electric;
 • unităţi de producţie, transport şi distribuţie gaze;
 • unităţi de producţie, transport şi distribuţie combustibili lichizi şi solizi;
 • unităţi de producţie, transport şi distribuţie medicamente şi materiale sanitare;
 • transport de persoane şi mărfuri;
 • noduri feroviare, aeroporturi civile şi militare, porturi esenţiale;
 • comunicaţii, şi anume Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, radioul şi televiziunea naţionale;

iv. personalul din unităţile de învăţământ şi creşe;

v.  personalul poştal şi din servicii de curierat;

vi. personalul cultelor religioase;

vii. personalul din mass-media care desfăşoară activităţi cu risc crescut de expunere la infecţia cu SARS-CoV-2, cum ar fi: reportaje în unităţi medicale;

viii. personalul din domeniul salubrităţii şi deşeurilor.

Etapa a III-a – Populaţia generală:

 • populaţia adultă;
 • populaţia pediatrică, în funcţie de evoluţia epidemiologică şi de caracteristicile vaccinurilor aprobate pentru utilizarea la persoanele cu vârsta sub 18 ani.

Din noile prevederi nu reiese un calendar fix pe care Guvernul României și-l propune pentru vaccinarea cetățenilor (așa cum în SUA s-a întâmplat) sau nu menționează companiile de unde urmează să se procure stocul necesar (de altfel, Comisia Europeană a anunțat doar că a reușit rezervarea stocurilor de vaccin COVID-19 produse de cei de la AstraZeneca, Sanofi-GSK și Johnson & Johnson – urmând a se aproba și cel dezvoltat de BioNTech-Pfizer – în timp ce noua Hotărâre de Guvern nu face nici o precizare cu privire la companiile alese). În schimb, pe partea de informare, Guvernul României, cu ajutorul Serviciului de Telecomunicații Speciale, a construit un website prin care își dorește să demareze campanii de informare cu privire la beneficiile vaccinului și planurile pe care urmează a le elabora (așa cum de altfel și Marea Britanie a realizat).

Copyright 2020 ©   |   Home   |   GDPR   |   Contact   |   Design