Acțiune împotriva Statului Român pentru neadoptarea măsurilor pentru combaterea schimbărilor climatice (Comunicat)

În data de 31.01.2023, în numele Asociației Declic și a unor persoane fizice, am înregistrat la Curtea de Apel Cluj o acțiune în contencios administrativ împotriva Guvernului României ș.a.m.d. prin care solicităm, în esență, obligarea acestora:

  • să ia toate măsurile necesare în vederea reducerii cu 55% a gazelor cu efect de seră (în continuare GES) până în anul 2030, respectiv atingerii neutralității climatice până în anul 2050;
  • să ia toate măsurile necesare în vederea creșterii ponderii regenerabilelor din consumul final de energie la 45% și creșterii eficienței energetice cu 13% până în anul 2030;
  • să adopte în maxim 30 zile de la rămânerea definitivă a hotărârii planuri concrete și coerente în vederea combaterii schimbărilor climatice, precum și mecanisme anuale de raportare a progresului în atingerea acestor obiective.

În esență, există trei mari întrebări care își așteaptă răspunsul în instanță:

  1. Încalcă autoritățile centrale obligația de diligență prin aplicarea, la nivelul anului 2023, a unor obiective de reducere a emisiilor de GES pentru anul 2030 cu mult sub plafonul asumat la nivelul UE?
  2. Dacă, în conformitate cu standarde obiective (cum sunt testele de rezonabilitate implementate de Comitetul ONU pentru drepturi economice sociale și culturale), măsurile luate de autoritățile centrale sunt suficiente, rezonabile și duc la limitarea încălzirii globale la 1,5 – 2 grade Celsius?
  3. Dacă măsurile luate de pârâți sunt compatibile cu drepturile și libertățile garantate de Constituție, Carta Drepturilor Fundamentale a UE și CEDO (dreptul la un viitor conform cu demnitatea umană, dreptul la sănătate și la un mediu echilibrat ecologic, dreptul la viață și viață privată)?

Considerăm că, dincolo de orice aspecte controversate ale problemei aflate în discuție, autoritățile sunt datoare să ducă la îndeplinire obligațiile asumate de Statul Român în interesul propriilor cetățeni.

Echipa de avocați din cadrul societății noastre de avocați care gestionează acest dosar este formată din av. Roxana Mândruțiu, av. Lucia-Ana Turcu și av. Isabela Porcius.

Comunicatul integral al Asociației Declic poate fi citit AICI.

Știrea cu privire la acționarea Statului Român a fost preluată și de presa națională.

Copyright 2020 ©   |   Home   |   GDPR   |   Contact   |   Design