Avizul de mediu emis pentru proiectul aurifer Rovina, suspendat de Curtea de Apel Cluj

În data de 8 septembrie 2022, Curtea de Apel Cluj a admis cererea de recurs promovată de Asociația DECLIC și a dispus  casarea în totalitate a sentinței Tribunalului Cluj, precum și suspendarea Avizului de mediu nr. 7/2022 emis de Agenția Pentru Protecția Mediului Hunedoara emis pentru Planul Urbanistic Zonal (PUZ) pentru „Dezvoltarea proiectului minier Rovina”, până la soluționarea pe fond a acțiunii în anulare a avizului de mediu.

Echipa din cadrul societății noastre care s-a ocupat de reprezentarea Asociației DECLIC în fața Curții de Apel Cluj a fost formată din av. Roxana Mândruțiu și av. Andrei-Gabriel Prună.

Pe scurt, planul înaintat Agenției Pentru Protecția Mediului Hunedoara presupune extragerea anual a 3 tone de aur și aproape 9 tone de cupru (potrivit informațiilor din spațiul public, valoarea zăcămintelor aurifere de la Rovina ar fi de peste 11 miliarde de dolari). Pentru obținerea acestor metale prețioase, titularul activității a arătat că va fi nevoit să extragă aproximativ 350 de milioane de tone de steril, va fi nevoit să capteze singura sursă de apă de suprafață ce traversa perimetrul de exploatare pe o durată de 36 de ani și s-a obligat să defrișeze 200 de hectare de păduri, punând în pericol diverse habitate și specii identificate în zonă, protejate inclusiv la nivel unional.

Asociația DECLIC a arătat că în cazul în acestui plan:

  • nu au fost realizate consultări transfrontaliere cu statele potențial afectate, în ciuda faptului că, raportat la dimensiunile activității, raportat la impactul asupra corpurilor de apă de suprafață și subterane și raportat la impactul climatic al proiectului, astfel de consultări erau obligatorii, conform prevederilor tratatelor internaționale în vigoare și dispozițiilor naționale de transpunere a directivelor europene. Cu titlu informativ, arătăm că acest plan a fost primul din Patrulaterul Aurifer care nu a fost supus discuțiilor interstatale, spre deosebire de cele de la Roșia Montană și Certeju de Sus, unde astfel de discuții au avut loc;
  • raportul de mediu care a stat la baza emiterii Avizului de mediu a fost întocmit de persoane neatestate în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;
  • nu au fost întocmite studii de evaluare adecvată și studii de evaluare a impactului climatic, necesare prin prisma amplasamentului activității propuse și a amprentei asupra mediului înconjurător;
  • nu a fost întocmită o evaluare a calității apelor de suprafață și subterane.

În condițiile suspendării Avizului de mediu, nu se pot demara procedurile de aprobare PUZ, prevăzute de legislația specială. Subliniem că proiectul este unul contestat inclusiv de populația rezidentă din zona perimetrului, datorită consecințelor ireversibile asupra mediului.  Tehnologiile pe care titularul dorește să le folosească la Rovina au fost utilizate și în cazul proiectului Mount Polley din Canada, acolo unde, în urma cedării iazului de decantare, 25 de milioane de metri cubi de ape toxice s-au revărsat într-unul dintre cele mai adânci lacuri din lume, acest eveniment fiind considerat cel mai mare dezastru ecologic din istoria țării.

Copyright 2020 ©   |   Home   |   GDPR   |   Contact   |   Design