INSOLVENȚĂ

Asistăm și reprezentăm clienții la deschiderea și derularea procedurii insolvenței.

Acordăm consultanță juridică și dezvoltăm strategii.

Urmărim și gestionăm dosarele de insolvență în beneficiul clienților, inclusiv în ceea ce privește relaționarea cu practicienii în insolvență.

Redactăm și susținem în fața instanțelor judecătorești a dosarelor de insolvență și asociate.

CIVIL-PROFESIONIȘTI ȘI SOCIETĂȚI

Redactăm/revizuim și negociem contracte comerciale.

Acordăm consultanță juridică și dezvoltăm de strategii.

Acordăm asistență juridică privind organizarea entităților juridice cu scop lucrativ (consultanță, redactare și revizuire acte pentru înființare/modificare/dizolvare societăți, asistare/reprezentare în relația cu autoritățile).

Desfășurăm activități de consultanță și due dilligence în procese de fuziuni și preluări de societăți (merger and aquisition).

Asistăm și reprezentăm clienții în litigii pe domenii precum acțiuni de anulare și rezoluțiune contracte, declarare simulații, acțiuni revocatorii, executare obligații contractuale, antrenare răspundere contractuală sau delictuală, recuperări creanțe, retrageri și excluderi asociați/acționari.

În privința recuperării de creanțe, oferim servicii complete, de la creare strategie, implicare în negocieri, în etape de pre-litigiu și litigiu, ca și în etapa de executare silită.

Acordăm consultanță cu privire la aspecte organizatorice din cadrul activității corporatiste, inclusiv referitoare la regimul străinilor în România.

Asistăm și reprezentăm clienții în diferite proceduri judiciare din aria dreptului penal.

IMOBILIARE

Avem o bogată experiență în domeniul proiectelor de dezvoltare imobiliară, oferind clienților susținerea juridică necesară în derularea unor astfel de proiecte complexe.

Ne-am implicat activ în crearea de strategii, consultanță, litigii și pre-litigii, negocieri în beneficiul clienților, toate cu o abordarea integrativă și pro-activă.

DREPTUL FAMILIEI

În domeniul dreptului familiei ne-am implicat în numeroase litigii, pre-litigii și consultanță juridică referitoare la divorț, stabilire domiciliu minori, negociere și stabilire drepturi de vizitare.

Am acumulat o vastă experiență în domeniul partajului bunurilor în timpul căsătoriei sau ca urmare a divorțului, implicându-ne activ în cazuri complexe, prin acordarea de consultanță juridică, stabilire strategii și negocieri în beneficiul clienților.

CONTENCIOS ADMINISTRATIV ȘI FISCAL

Ne implicăm în contenciosul administrativ atât prin acordarea de consultanță juridică specifică acestui domeniu și crearea de strategii referitoare la litigii și potențiale litigii, cât și prin redactare și susținere litigii cu acest specific, având o bogată experiență în anularea de acte administrative individuale sau normative, emise de autorități locale sau centrale.

Avem o bogată experiență în purtarea de negocieri în beneficiul clienților, în special în domeniul urbanismului, dar și al construcțiilor, energiei și mediului.

Acordăm consultanță, redactăm și susținem în numele clientului cauze de contencios fiscal, oferind idei constructive cu privire la modalitățile optime de abordare a cauzelor și a situațiilor juridice ce ne sunt supuse atenției.

DREPTUL MUNCII

Acordăm consultanță juridică și ne implicăm în litigii referitoare la desfaceri/suspendări contracte individuale de muncă, redactări și negocieri contracte colective de muncă, situații juridice legate de delegări și detașări.

CONTRACTE BANCARE

Oferim analiză și consultanță referitoare la contracte bancare, precum și implicare în litigii referitoare la clauze abuzive.

DREPTUL SĂNĂTĂȚII

Ne implicăm în redactare și susținere litigii de malpraxis medical, precum și negocieri în acest domeniu.

IMPLICARE IN PROCESUL LEGISLATIV

Am fost implicați în redactarea unor proiecte de acte normative.

De asemenea, ne implicăm în acordarea de consultanță societății civile pentru conștientizarea nevoii de implicare în procesul legislativ și pentru dobâdirea unui rol activ în acest proces.

STRĂINI

Acordăm consultanță, asistare și reprezentare în procese de obținere rezidență sau cetățenie de către străini.

GDPR

Servicii de consultanță cu privire la implementarea Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, redactare documente specifice în procesul de implementare.