Dreptul mediului. Râul Alb. Aviz negativ ANANP pentru edificarea unei păstrăvării într-un sit Natura 2000. Respingere acțiune de contencios administrativ.

În data de 17 mai 2022, Tribunalul Hunedoara a respins, în faza procesuală a fondului (în rejudecare), cererea societății A.E. de anulare a Avizului nefavorabil emis de Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate și obligare a acesteia de a emite un aviz favorabil, precum și de obligare a Agenției pentru Protecția Mediului Hunedoara de reluare a procedurii privind emiterea acordului de mediu. În fapt, petenta a arătat că intenționează să realizeze o păstrăvărie în ariile naturale protejate RONPA0929 Geoparcul Dinozaurilor „Țara Hațegului” și ROSC10236 Strei-Hațeg (sit Natura 2000) din județul Hunedoara, însă nu a reușit să obțină avizul necesar din partea ANANP, fapt ce a condus la decizia de respingere a emiterii acordului de mediu pentru proiectul propus.

Organizația de mediu DECLIC, pe care societatea noastră a reprezentat-o, a formulat o cerere de intervenție accesorie prin care a arătat, în esență, că zona vizată pentru construcția păstrăvăriei este o zonă de conservare specială unde se interzice orice formă de exploatare sau de utilizare a resurselor naturale, precum și orice forme de folosire a terenurilor, incompatibile cu scopul de protecție și de conservare, în conformitate cu dispozițiile H.G. nr. 2151/2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone. A mai arătat că proiectul în cauză presupune nu doar alterarea unui sector din cursul Râului Alb, ci și distrugerea primului sector de luncă propriu-zisă al râului, la ieșirea din Munții Retezat. Caracterul natural al văii Râului Alb este de largă notorietate publică, râul fiind descris ca fiind: „ultimul râu de munte din Carpații Românești, conservat aproape perfect din punct de vedere ecologic, geomorfologic și hidromorfologic, constituindu-se într-o adevărată comoară naturală cu un mare potențial științific și turistic”.

Nu în ultimul rând, a mai arătat că este aplicabil în speță și Ordinul nr. 54/76/2019 a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale privind stabilirea perioadelor şi a zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie şi refacere biologică a resurselor acvatice vii în anul 2019, prin care Râul Alb este declarat ca zonă de refacere biologică pentru resursele acvatice vii, astfel că sunt interzise lucrări precum cele propuse în proiect.

Tribunalul Hunedoara a respins în cele din urmă cererea formulată de societatea A.E., reținând că lucrările pentru proiectul propus vor avea loc „pe brațul răului aferent malului stâng se prevede realizarea unei captări laterale cu prag , iar în zona de captare malurile se vor consolida cu diguri de sprijin din bolovani de râu zidiţi. De asemenea, în memoriul de prezentare a impactului asupra mediului, s-a arătat că activităţile în cadrul proiectului vor genera un impact negativ semnificativ atât asupra habitatelor şi speciilor de interes comunitar, cât şi asupra integrităţii ROSCI0236 Strei Haţeg. Or, lucrările se propun a fi realizate chiar pe mal, fiind inclusiv lucrări de escavare, cu distrugerea unei porţiuni însemnate din vegetaţie, astfel că în mod corect s-a apreciat de către administratorul Parcului Natural Geoparcul Dinozaurilor Ţara Haţegului că lucrările de captare a apei, realizarea bazinelor se încadrează în restricţiile prevăzute de art. 5 alin. 1 lit. b) (din Ordinul nr. 54/76/2019) , întrucât afectează direct malul râului, cursul apei şi vegetaţia din zonă, fiind menţionat chiar în cuprinsul memoriului afectarea inclusiv a resurselor acvatice. Enumerarea tipurilor de lucrări din cuprinsul art. 5 alin. 1 lit. b) este exemplificativă, important este să fie lucrări care au impact asupra condiţiilor naturale a resurselor acvatice”.

„Prin urmare, instanţa apreciază că argumentele înfăţişate în avizul negativ emis de administratorul ariei naturale protejate sunt temeinice şi în acord cu documentaţia prezentată, respectiv amplasamentul proiectului, Memoriul de prezentare a proiectului, Memoriul de prezentare de estimare a impactului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar, lucrările de captare a apei şi cele de realizare a bazinelor pe malul răului fiind de natură să afecteze resursele acvatice vii”.

Hotărârea Tribunalului Hunedoara, fiind pronunțată în primă instanță (în rejudecare), poate fi atacată de părțile interesate, în conformitate cu normele procesuale aplicabile.

Menționăm că echipa din cadrul societății noastre care a asigurat apărarea organizației de mediu în fața Tribunalului Hunedoara a fost compusă din av. Roxana Mândruțiu și av. Andrei-Gabriel Prună.

Copyright 2020 ©   |   Home   |   GDPR   |   Contact   |   Design