Hadrian Ioan PAL

Senior Associate

Avocat în Baroul Sibiu, în conlucrare cu Revnic, Cristian și Asociații, Hadrian are o bogată experiență ca avocat litigant, pledând pentru interesele clienților săi la numeroase instanțe din Transilvania.

Vorbește fluent limba engleză.

Arii de practică

  • Drept civil
  • Drept bancar
  • Executări silite
  • Drept societar
  • Insolvență
  • Drept penal

Experiență profesională

Reprezentarea și susținerea intereselor clienților în fața instanțelor judecătorești, a organelor arbitrale, a altor organe cu activitate jurisdicțională, a organelor de urmărire penală, a notarilor publici, precum și în raporturile lor cu persoane fizice și juridice;

Redactarea de acțiuni, întâmpinări, cereri reconvenționale, contestații, memorii, plângeri, alte acte cu caracter jurisdicțional sau procedural și formularea căilor de atac ordinare și extraordinare;

Participarea la negocieri vizând soluționarea pe cale amiabilă a situațiilor potențial litigioase;

Formularea cererilor de punere în executare a titlurilor executorii, precum și a cererilor de declanșare a procedurii reorganizării judiciare și falimentului;

Revizuirea și avizarea de contracte și alte acte juridice;

Avizarea asupra legalității contractelor, cu ocazia întocmirii acestora de către client sau de terți care vor să intre în raporturi juridice cu clientul, precum și participarea ca asistent pe probleme specific juridice la eventualele concilieri sau negocieri legate de perfectarea unor asemenea contracte.

Studii

  • Licenţiat al Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Drept, absolvent al Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” București, Facultatea de Drept, Cluj-Napoca, promoţia 1998.
  • Studii postuniversitare, specializarea ”Drept civil – Drept comercial”, Universitatea “Babeș-Bolyai“ Cluj-Napoca, Facultatea de Drept, în anul 2003.
  • Master în ”Drept civil și Procesual civil aprofundat”, Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” din Arad, Facultatea de Științe Juridice, în anul 2006
  • Certificat de absolvire pentru competență expert achiziții publice, în anul 2008

Contact

+40 740 177 497
palhadrian@yahoo.com

Copyright 2020 ©   |   Home   |   GDPR   |   Contact   |   Design