Hărțuirea morală la locul de muncă – noi reglementări

În data de 10 august 2020 a intrat în vigoare Legea nr. 167/2020 care modifică și completează Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, precum şi pentru completarea art. 6 din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi.

Actul normativ are ca obiect reglementarea fenomenului de hărțuire morală la locul de muncă, în sensul instituirii unor măsuri pentru prevenirea şi combaterea acestui fenomen care, deși tot mai des întâlnit în raporturile de muncă, nu a beneficiat până în prezent de o reglementare expresă.

În accepțiunea legiuitorului „Constituie hărțuire morală la locul de muncă și se sancționează disciplinar, contravențional sau penal, după caz, orice comportament exercitat cu privire la un angajat de către un alt angajat care este superiorul său ierarhic, de către un subaltern și/sau de către un angajat comparabil din punct de vedere ierarhic, în legătură cu raporturile de muncă, care să aibă drept scop sau efect o deteriorare a condițiilor de muncă prin lezarea drepturilor sau demnității angajatului, prin afectarea sănătății sale fizice sau mentale ori prin compromiterea viitorului profesional al acestuia, comportament manifestat în oricare dintre următoarele forme: a) conduită ostilă sau nedorită; b) comentarii verbale; c) acțiuni sau gesturi”.

În esență, Legea stabilește drepturi pentru angajați și obligații pentru angajatori, în principiu de a lua orice măsuri necesare în scopul prevenirii şi combaterii actelor de hărţuire morală la locul de muncă, inclusiv prin prevederea în regulamentul intern al unităţii de sancţiuni disciplinare pentru angajaţii care săvârşesc acte sau fapte de hărţuire morală la locul de muncă. Prin urmare, toți angajatorii au obligația de a-și modifica regulamentele interne în acest sens.

Actul normativ prevede totodată sancțiunile pentru încălcarea prevederilor sale, stabilind în sarcina angajatului care exercită acte de hărțuire morală amenzi destul de mari, respectiv de la 10.000 lei la 15.000 lei, iar în sarcina angajatorului care nu îndeplinește obligațiile prevăzute, amenzi între 30.000 lei și 200.000 lei.

Reglementarea prevede și introducerea unor soluții de înlăturare a efectelor hărțuirii morale, prin intermediul instanțelor de judecată care pot să dispună în cadrul unui demers judiciar obligarea angajatorului la luarea tuturor măsurilor necesare pentru a stopa orice acte sau fapte de hărţuire morală la locul de muncă cu privire la angajatul în cauză, obligarea angajatorului la modificarea evidenţelor disciplinare ale angajatului, reintegrarea la locul de muncă a angajatului în cauză, obligarea angajatorului la plata către angajat a unei despăgubiri în cuantum egal cu echivalentul drepturilor salariale de care a fost lipsit, obligarea angajatorului la plata către angajat a unor daune compensatorii şi morale, inclusiv obligarea angajatorului la plata către angajat a sumei necesare pentru consilierea psihologică de care acesta are nevoie, pentru o perioadă rezonabilă stabilită de către medicul de medicină a muncii.

Copyright 2020 ©   |   Home   |   GDPR   |   Contact   |   Design