Jurisprudență relevantă

CJUE: un salariat cu un handicap auditiv nu poate fi concediat pentru simplul motiv că nu se încadrează în pragurile de percepție minime, stabilite printr-o reglementare națională

Prin Hotărârea din 15 iulie 2021 în cauza C-795/19, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că un salariat cu un handicap auditiv nu poate fi concediat pentru simplul motiv că acuitatea sa auditivă se află sub pragul minim de percepție, stabilit printr-o reglementare națională, fără a se demonstra că nu își poate îndeplini la fel de bine atribuțiile și în aceste condiții.

citește

CJUE: Operatorii de platforme online nu sunt răspunzători, în principiu, pentru utilizatorii care încarcă conținuturi protejate de drepturi de autor

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit, prin Hotărârile în cauzele conexate C-682/18 Youtube și C-683/18 Cyando din data de 22 iunie 2021 că în stadiul actual al dreptului Uniunii, operatorii de platforme online nu fac în principiu ei înșiși o comunicare publică a conținuturilor protejate de dreptul de autor pe care utilizatorii lor le încarcă în mod nelegal. Excepția o reprezintă situația în care acești operatori efectuează o astfel de comunicare cu încălcarea dreptului de autor în cazul în care contribuie, dincolo de simpla punere la dispoziție a platformelor, la acordarea accesului publicului la aceste conținuturi.

citește

Imobile preluate abuziv în perioada comunistă: neconstituționalitatea art. 21 alin. 6 din Legea nr. 165/2013, astfel cum acesta a fost modificat prin Legea nr. 219/2020

Conform Comunicatului din 18 martie 2021, Curtea Constituțională a României a admis excepția de neconstituționalitate, cu unanimitate de voturi, și a constatat că sunt neconstituționale prevederile art.21 alin.(6) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 219/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 165/2013, act normativ care a reglementat măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.

citește

Dreptul muncii: Decizie CJUE în privința perioadelor de gardă

Curtea Europeană de Justiție (CJUE) a stabilit că o perioadă de gardă în regim de permanență nu constituie în integralitatea sa timp de lucru decât dacă constrângerile impuse lucrătorului afectează în mod foarte semnificativ posibilitatea sa de a gestiona în această perioadă timpul său liber.

citește

Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit că sistemul ablațiunii nu se aplică în domeniul dreptului concurenței

Prin Decizia nr. 72 din 9 noiembrie 2020, pronunțată de Completul pentru Dezlegarea unor chestiuni de drept și publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 75 din data de 25 ianuarie 2021, Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit că prevederea potrivit căreia contravenientul poate achita jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege şi în acele situaţii în care actul normativ de stabilire a contravenţiilor nu prevede expres această posibilitate nu se aplică în ceea ce priveşte sancţiunile contravenţionale aplicate prin decizii ale Consiliului Concurenţei.

citește

Cauza Facebook Ireland și Schrems: CJUE declară nevalidă Decizia privind caracterul adecvat al protecției oferite de Scutul de confidențialitate UE-SUA

Curtea Europeană de Justiție (CJUE) a declarat nevalidă Decizia 2016/1250 privind caracterul adecvat al protecției oferite de Scutul de confidențialitate UE-SUA prin intermediul cauzei C-311/18, Facebook Ireland și Schrems. În schimb, aceasta a statuat că Decizia 2010/87 a Comisiei privind clauzele contractuale tip pentru transferul de date cu caracter personal către persoanele împuternicite de către operator stabilite în țări terțe este validă.

citește

CJUE a publicat hotărârea în cauza Șerban vs. Banca Transilvania (clauze abuzive)

Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a publicat ieri, 9 iulie 2020, hotărârea în cauza C-81/19, NG și OH/SC Banca Transilvania SA. Conform Curții de la Luxemburg, o clauză contractuală care nu a fost negociată, ci reflectă o normă care, potrivit legii naționale, se aplică între părți în lipsa unui acord diferit în această privință, nu intră sub incidența dreptului Uniunii referitor la clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii.

citește

CJUE: un lucrător are dreptul la concediu pentru perioada cuprinsă între concedierea sa nelegală și reintegrarea sa în funcție

Conform Comunicatului de presă nr. 76/20 publicat în data de 25 iunie 2020, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit în cauzele conexate C-762/18 QH/Varhoven kasatsionen sad na Republika Bulgaria și C-37/19 CV/Iccrea Banca SpA faptul că un lucrător are dreptul, pentru perioada cuprinsă între concedierea sa nelegală și reintegrarea sa în funcția deținută anterior, la concediu anual plătit sau, la încetarea relației sale de muncă, la o indemnizație compensatorie pentru un astfel de concediu neefectuat. Totodată, Curtea a mai precizat că atunci când lucrătorul, în cursul acestei perioade, a ocupat un nou loc de muncă, acesta va putea invoca drepturile corespunzătoare perioadei în care a ocupat acest loc de muncă numai în raport cu noul angajator.

citește

Neconstituționalitatea O.U.G. nr. 34/2020 prin prisma motivelor principale reținute de Curtea Constituțională

Din comunicatul de presă al Curții Constituționale (CCR) din data de 6 mai 2016 aflăm că a fost admisă excepția de neconstituționalitate invocată de Avocatul Poporului și, drept urmare, s-a constatat că O.U.G. nr. 34/2020, care a modificat și completat O.U.G. nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, este neconstituțională în ansamblul său. Conform Legii nr. 47/1992, deciziile CCR sunt general obligatorii și au putere numai pentru viitor, iar prevederile constatate a fi neconstituționale vor deveni inaplicabile de la momentul publicării deciziei CCR în Monitorul Oficial, Partea I.

citește

CCR: bărbatul condamnat care are un copil mai mic de un an poate cere amânarea executării pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă

Judecătorii Curții Constituționale a României au motivat decizia prin care au stabilit că și bărbatul cu copil mai mic de un an poate cere amânarea executării pedepsei. Decizia a fost pronunțată în data de 24 septembrie și a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1026 din 24 decembrie 2019.

citește

Copyright 2020 ©   |   Home   |   GDPR   |   Contact   |   Design