O nouă obligație de modificare a contractelor individuale de muncă

Potrivit Ordinului nr. 585 din 2 iulie 2021 privind modificarea și completarea modelului-cadru al contractului individual de muncă, prevăzut în anexa la Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 64/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 712 în data de 19 iulie 2021, sunt introduse unele modificări ce urmează a fi introduse în toate contractele individuale de muncă derulate la acest moment.

Modelul-cadru al unui contract individual de muncă a fost stabilit prin Ordinul MMPS nr. 64/2003, care se încheie între angajator și salariat și care trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, toate elementele prevăzute în cuprinsul acestuia. Pe cale de consecință, având în vedere obligația angajatorului de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă, conform art. 16 alin. (1) din Codul Muncii, noile prevederi reglementate de Ordinul MMPS nr. 585/2021 trebuie inserate și în contractele individuale de muncă aflate în derulare. O astfel de situație s-a ivit și în trecut, odată cu publicarea Ordinului MMPS nr. 1616/2011.

Una dintre completările aduse de noul ordin privește persoanele prevăzute la art. 30 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat. Conform ordinului, în modelul cadru al unui contract individual de muncă urmează a se insera o clauză la obligațiile angajatorului, din cuprinsul Capitolului 13: Drepturi și obligații generale ale părților, prin care acesta este obligat „să informeze angajatul cu privire la obligaţia de a adera la un fond de pensii administrat privat”. Această normă se aplică numai față de persoanele-salariate în vârstă de până la 35 de ani şi care contribuie la sistemul public de pensii și față de persoanele-salariate, în vârstă de până la 45 de ani, care sunt deja asigurate şi contribuie la sistemul public de pensii și care pot adera la un fond de pensii.

Totodată, având în vedere intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 37 din data de 6 mai 2021, cuprinsul literei F din modelul-cadru al contractului individual de muncă se modifică, în sensul că trebuie specificat faptul că „Atribuțiile postului sunt prevăzute în fișa postului, anexă la contractul individual de muncă, cu excepția microîntreprinderilor cu până la 9 salariați, definite la art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, care vor completa o scurtă caracterizare/descriere a activității”. Rezultă că este necesară modificarea contractelor individuale de muncă, în sensul de a se introduce o scurtă caracterizare/descriere a activității salariatului numai în cazul angajatorilor care se încadrează în sfera microîntreprinderilor cu până la 9 salariați.

Copyright 2020 ©   |   Home   |   GDPR   |   Contact   |   Design