Deschiderea procedurii de insolvenţă asupra debitorului persoană fizică, comerciant neînregistrat în Registrul Comerţului – în Revista Română de Drept al Afacerilor, nr. 7/2012;

Noţiunea de interes obştesc – în Revista de Drept Penal, nr. 4/1998, p. 96-98;

Teorii cu privire la originea obligaţiei romane – în Fiat Iustitia, nr. 2/1998, p. 41-49;

Opinii privitoare la nexum – în Fiat Iustitia, nr. 2/1999, p. 29-45;

Contractul literal în dreptul roman – în Fiat Iustitia, nr. 1/2000, p. 37-45;

Contractul de vânzare-cumpărare în dreptul roman – în Fiat Iustitia, nr. 2/2000, p. 129-145;

Contractul de societate în dreptul roman – în Fiat Iustitia, nr. 1-2/2001, p. 150-156;

Consideraţii referitoare la raporturile dintre drept şi magie – în Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, vol. 9, editat de Academia Română, Filiala Cluj-Napoca, Institutul de istorie George Bariţ, Departamentul de cercetări socio-umane, Edit. Argonaut, Cluj-Napoca, 2002, p. 292-303;

Contractul de locaţiune în dreptul roman, în volumul Dezvoltare şi performanțe universitare prin cercetare la început de mileniu, Edit. Risoprint, Cluj-Napoca, 2002, p. 553-560;

Concepţia dualistă asupra naturii obligaţiei – în volumul Jubileu în cercetarea economică, juridică, sportivă şi politică la Universitatea Bogdan Vodă, Cluj-Napoca, 2002, p. 582-586;

Reglementarea raporturilor obligaţionale în Codul lui Hammurabi – în Fiat Iustitia, nr. 1-2/2002, p. 22-37;

Aspecte privind dreptul obligaţional la unele popoare din Orientul antic – comunicată la simpozionul Probleme teoretice şi practice ale evaluării în lumea afacerilor contemporane din cadrul Zilelor Academice Clujene, 14-22 iunie 2002;

Problema combaterii discriminării în perspectiva integrării în Uniunea Europeană (în colaborare cu Narcisa Radu) – în volumul Integrarea României în structurile euro-atlantice – efecte economice, sociale, politice şi juridice, Edit. „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti, 2003, p. 202-206;

Individualizarea răspunderii civile delictuale în dreptul roman – în Fiat Justitia, nr. 1/2003, p. 13-21;

Răspunderea delictuală în reglementarea legii Aquilia – în Fiat Justitia, nr. 2/2003, p. 12-22;

Consideraţii privind legea pentru prevenirea şi combaterea violenței în familie (în colaborare cu Narcisa Radu) – în Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, vol. 12, editat de Academia Română, Filiala Cluj-Napoca, Institutul de istorie George Bariţ, Departamentul de cercetări socio-umane, Edit. Argonaut, Cluj-Napoca, 2004, p. 400-414;

Concepţia romană cu privire la contracte – în Fiat Iustitia, nr. 2/2004, p. 7-18;

Reflecţii referitoare la evoluţia istorică a răspunderii juridice – în Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, vol. 14, editat de Academia Română, Filiala Cluj-Napoca, Institutul de istorie George Bariţ, Departamentul de cercetări socio-umane, Edit. Argonaut, Cluj-Napoca, 2005, p. 370-375;

Das Recht und Rechtwissenschaft in Rumanien Zwischen 1848 und 1914 (în colaborare cu Radu Ghidău) – comunicată la simpozionul Rechtswissenschaft in Osteuropa bis zum ersten Weltkrieg organizat de Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte, Frankfurt, 26-29 noiembrie 2005;

Reflecţii referitoare la raportul juridic obligaţional – în volumul Raporturile juridice, Edit. Argonaut, Cluj-Napoca, 2006, p. 187-192;

Limba latină pentru jurişti (în colaborare cu prof. univ. dr. doc. Vladimir Hanga), Editura Albastră, Cluj-Napoca, 2006;

Aspecte istorice cu privire la apariţia obligaţiilor contractuale şi a celor delictuale - în Pandectele Române, supliment pe anul 2008, p. 192-197;

Dreptul roman al obligaţiilor – Bază comună a sistemelor de drept actuale, Edit. Argonaut, Cluj-Napoca, 2008;

Unele aspecte referitoare la instituţia posesiei – în Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, vol. 20, editat de Academia Română, Filiala Cluj-Napoca, Institutul de istorie George Bariţiu, Departamentul de cercetări socio-umane, Edit. Argonaut, Cluj-Napoca, 2010;

Reglementări privind detaşarea salariaţilor la nivelul Uniunii Europene – în Societate, Cultură, Valoare, vol. 1, editat de Academia Română, Filiala Cluj-Napoca, Institutul de istorie George Bariţ, Departamentul de cercetări socio-umane, Edit. Argonaut, 2011, p. 385-392;

Cauzele justificative în noul Codul penal român (în colaborare cu Narcisa Radu) – în Societate, Cultură, Valoare, vol. 1, editat de Academia Română, Filiala Cluj-Napoca, Institutul de istorie George Bariţiu, Departamentul de cercetări socio-umane, Edit. Argonaut, 2011, p. 376-384;

The concept of «family member» in the romanian penal legislation (în colaborare cu Narcisa Radu) – în Valahia University Law Study, nr. 18, 2011, p. 48-53;

Combaterea discriminării prin măsuri de politică penală (în colaborare cu Narcisa Radu) – în Exercitarea dreptului la nediscriminare şi egalitate de șanse în societatea contemporană, Edit. Pro Universitaria, București, 2011, p. 214-222;

Fiducia: from fides to trust and the New Romanian Civil Code regulation – în Valahia University Law Study, nr. 20, 2012, p. 238-247;

The Incest – a complex problem (în colaborare cu lect. drd. Narcisa Radu) – în Suppliment of Quality Acces to Succes, vol. 13, S2, 2012, p. 407-412;

The Role of Magical Thinking in Ensuring the Efficiency of Legal Norms (în colaborare cu Narcisa Radu) – în Efficiency of Legal Norms, Edit. Hamangiu, Bucureşti, 2012, p. 282-289;

Influenţa dreptului roman asupra dreptului românesc, în domeniul raporturilor obligaţionale – în Fiat Iustitia, nr. 2/2012, p. 41-51;

The Rights of the Female Victim of Family Violence (în colaborare cu Narcisa Radu) – în Fiat Iustitia, nr. 1/2013, p. 53-60;

Stiința dreptului în România în cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea și până la Primul Război Mondial, în „Fiat Justitia”, nr. 2/2013, pp. 50-60 (în colaborare cu Radu Ghidău)

Acțiunile în justiție și contribuția pretorului la dezvoltarea dreptului roman, în „Fiat Justitia”, nr. 2/2013, pp. 61-69

Protecția minorilor în dreptul roman, în „Fiat Justitia”, nr. 2/2014, pp. 84-92

Insurance Fraud, în „Fiat Justitia”, nr. 1/2015, pp. 116-129 (în colaborare cu Narcisa Radu)

Patrimonial Exploitation of a Vulnerable person, în „Curentul Juridic”, nr. 2/2015, pp. 107-117 (în colaborare cu Narcisa Radu)

The Divisibility of the Patrimony in the Roman Law, în „Fiat Justitia”, nr. 2/2015, pp. 116-121

Drept civil. Obligații. Manual de studiu individual, Edit. Pro Universitaria, București, 2015

Drept roman, Edit. Pro Universitaria, București, 2015

Positive Discrimination As A Means Of Protection Of Women’s Rights, în „The Exercise of the Right to Non-Discrimination and Equal Opportunities in the Contemporary Society”, Edit. Pro Universitaria, Bucureşti, 2015, pp. 43-56 (în colaborare cu Mariana Narcisa Radu)

The Protection of Children in The Post-Classical Roman Law, „Fiat Justitia”, nr. 2/2017, pp. 171-176 Aspects Concerning Liability for Damages Caused by Minors in The Context of the Protection and Promotion of Children’s Rights, „Fiat Justitia”, nr. 1/2018, pp. 249-260 (în colaborare cu Dana Elena Morar)

Drept roman, Edit. Pro Universitaria, București, Ediția a II-a revăzută și adăugită, 2018

Drept civil. Obligații. Manual de studiu individual, Ediția a II-a revăzută și adăugită, Edit. Pro Universitaria, București, 2020

„Derogarea României de la unele obligații prevăzute de CEDO odată cu instituirea stării de urgență” - articol publicat online, 2020: link

A Short Story Against Decay: The Financial Balance Principle in Administrative Law” - în Lawy.it, Vol. 6, Ed. 2, 2019 link

The denomination of consumer credit contracts and its fairness in regards to the parties rights and obligations” - în Lawyr.it, Vol. 5, Ed. 3, 2018 link

Trade secret protection v. economic cyber espionage”, în volumul lucrărilor Conferinţei Internaţionale „Preventing and Combating Cybercrime”, desfăşurată în perioada 20-21 mai 2016 în Cluj-Napoca, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2016

European Human Cyber Rights”, în volumul lucrărilor Conferinţei Internaţionale „The Rule of Law in the Digital Era”, desfăşurată în perioada 8-9 mai 2015 în Cluj-Napoca, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2015