Reducerea temporară a activității la locul de muncă din nou modificată

În Monitorul Oficial nr. 1189 din 7 decembrie 2020 a fost publicată Ordonanța de Urgență nr. 211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecție socială adoptate în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă.

Conform expunerii de motive, s-a ținut cont de faptul că neluarea unor măsuri urgente, cu caracter excepțional, în domeniul social și economic ar aduce grave prejudicii cu efecte pe termen lung angajaților, angajatorilor și altor categorii de profesioniști și că este necesar să fie asigurate măsuri de protecție socială pentru angajați, angajatori și alte categorii de profesioniști în concordanță cu situația epidemiologică, în situația în care starea de alertă se va prelungi și după 31 decembrie 2020.

Prin noul act normativ se prevede expres faptul că, prin derogare, în cazul reducerii temporare a activității determinate de instituirea stării de urgență/alertă/asediu, în condițiile legii, angajatorii au posibilitatea reducerii timpului de muncă al salariaților cu cel mult 80% din durata lunară calculată prin raportare la durata prevăzută în contractul individual de muncă, cu informarea și consultarea sindicatului, a reprezentanților salariaților sau a salariaților, după caz, anterior comunicării deciziei salariatului.

Reducerea timpului de muncă se stabilește prin decizia angajatorului, pentru o perioadă de cel puțin 5 zile lucrătoare, lunar, angajatorul având obligația de stabilire a programului de muncă pentru întreaga lună (în forma anterioară, se prevedea condiția ca perioada de reducere a timpului de muncă să se stabilească pe o perioadă de 5 zile lucrătoare consecutive). Dacă reducerea timpului de muncă al salariaților a fost dispusă de angajator, se interzice angajarea de personal pentru prestarea unor activități identice ori similare cu cele prestate de către salariații al căror timp de muncă a fost redus, precum și subcontractarea de activități desfășurate de salariații al căror timp de muncă a fost redus. Interdicția se raportează strict la locurile de muncă în care salariații își desfășoară efectiv activitatea, situate în perimetrul asigurat de angajator.

Nu în ultimul rând, indemnizația de 75% din diferența dintre salariul de bază brut prevăzut în contractul individual de muncă și salariul de bază brut aferent orelor de muncă efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de muncă nu se cumulează pentru același angajat, dacă perioadele de acordare se suprapun cu alte forme de sprijin ale Guvernului României, expres nominalizate prin ordonanță.

Copyright 2020 ©   |   Home   |   GDPR   |   Contact   |   Design