Revnic, Cristian & Asociații a participat la Conferința Internațională “The Efficiency of Legal Norms”

Urmând o tradiție de câțiva ani, S.C.A. Revnic, Cristian și Asociații a sprijinit, în calitate de partener, cea de a unsprezecea ediție a Conferinței internaționale “The Efficiency of Legal Norms”, organizată de Facultatea de Drept din Cluj-Napoca din cadrul Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” București și Centrul de Cercetări Juridice „Mircea Mureșan”. Aceasta a avut loc într-un format hibrid între 19 și 21 mai 2022.

Tema propusă în acest an de organizatori a fost „(Human) Rights in Struggle for the Environment”, o temă de mare actualitate, față de care, prin prisma dosarelor clienților reprezentați de noi, avem o mare afinitate. Acesta este motivul pentru care doi dintre avocații din cadrul Societății, Mihnea-Dan Radu, avocat partener și cadru didactic universitar, și Roxana Mândruțiu, senior associate, au pregătit o comunicare cu titlul „Excepția de nelegalitate a actului administrativ cu impact asupra mediului – un instrument eficient, dar nu suficient în litigiile de contenciosul mediului” (The plea of illegality of an administrative act with an environmental impact – an effective but not sufficient tool in environmental disputes), comunicare ce a fost susținută în cadrul celui de-al cincilea panel al conferinței. Pornind de la practica Societății în materie, dosare precum Bâsca Mare ori Certej, autorii studiului au făcut o analiză a problematicii implicate de invocarea excepției de nelegalitate în litigiile de Dreptul mediului, ajungând la următoarele concluzii:

  • excepția de nelegalitate este un instrument deosebit de eficient, în litigiile de contenciosul mediului, dar nu suficient, întrucât actul administrativ ce a format obiectul excepției va continua să producă efecte juridice, fiind doar înlăturat de la soluționarea unei cauze concrete;
  • în practica judiciară, judecătorii naționali trebuie să adopte interpretarea potrivit căreia termenele procedurale pentru contestarea actelor administrative cu impact semnificativ asupra mediului (mai ales a celor caduce) curg doar de la cunoașterea efectivă a conținutului actului de către publicul interesat, în dreptul european acordându-se prevalență principiilor de dreptul mediului, iar nu principiului securității juridice.

 

mihnea dan radu

Copyright 2020 ©   |   Home   |   GDPR   |   Contact   |   Design