Semnătura electronică poate fi folosită pentru încheierea contractelor individuale de muncă

În Monitorul Oficial nr. 474 din 6 mai 2021 a fost publicată Ordonanță de urgență nr. 36/2021 privind utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate, însoţite de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată şi sigiliul electronic calificat al angajatorului în domeniul relaţiilor de muncă, şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Aceasta a urmărit să reglementeze posibilitatea de încheiere a actelor referitoare la raporturile de muncă prin intermediul semnăturii electronice.

Conform expunerii de motive, noul act normativ a ținut cont de „evoluțiile în piața forței de muncă și în relațiile angajator-angajat în vederea instituirii unor relații de muncă mai flexibile, care trebuie să asigure crearea condițiilor pentru dezvoltarea mediului de afaceri, precum și să se asigure o debirocratizare consistentă la nivelul relațiilor de muncă”. În atare condiții, potrivit ordonanței de urgență, intrată în vigoare în data de 6 mai 2021, angajatorul și angajatul pot opta să utilizeze la încheierea contractului individual de muncă/actului adiţional la contract, după caz, semnătura electronică avansată sau semnătura electronică calificată, însoţită de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată şi sigiliul electronic calificat al angajatorului.

De asemenea, angajatorul poate opta pentru utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate, însoţită de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată şi sigiliul electronic calificat al angajatorului, pentru întocmirea tuturor înscrisurilor/documentelor din domeniul relaţiilor de muncă rezultate la încheierea contractului individual de muncă, pe parcursul executării acestuia sau la încetarea contractului individual de muncă, în condiţiile stabilite prin regulamentul intern şi/sau contractul colectiv de muncă aplicabil. În schimb, pentru a fi respectate ingerințele legate de simetrie, la încheierea contractului individual de muncă/actului adiţional la contract sau a altor documente emise în executarea contractului individual de muncă, după caz, părţile trebuie să utilizeze acelaşi tip de semnătură, respectiv semnătura olografă sau semnătura electronică avansată sau calificată, însoţită de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată şi sigiliul electronic calificat.

Ca o măsură de protecție a angajaților, ordonanța de urgență a prevăzut că angajatorul nu poate obliga persoana selectată în vederea angajării ori, după caz, salariatul să utilizeze semnătura electronică avansată sau semnătura electronică calificată, însoţită de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată şi sigiliul electronic calificat al angajatorului, la încheierea contractului individual de muncă/actului adiţional la contract sau a altor documente emise în executarea contractului individual de muncă, după caz.

Actele de muncă, ce sunt însoţite de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată şi sigiliul electronic calificat al angajatorului, pot fi arhivate de către angajator şi vor fi puse la dispoziţia organelor de control competente, la solicitarea acestora. Cu alte cuvinte, aceste acte pot fi arhivate electronic, fără a se mai păstra și în suport hârtie.

Copyright 2020 ©   |   Home   |   GDPR   |   Contact   |   Design