Starea de urgență – condiții și măsuri ce pot fi dispuse

Norma juridică ce prevede măsurile excepționale luate în cazul stării de urgență este Ordonanța de Urgență nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență. Ordonanța a fost adoptată în noaptea de 21 spre 22 de ianuarie, în timpul mineriadelor, după ce forțele de ordine ale statului au fost învinse în Bătălia de la Costești. Prin Legea nr. 453/2004, a fost aprobată ordonanța de urgență, iar ultimele modificări au fost realizate prin Legea nr. 164 din 3 octombrie 2019.

Starea de urgenţă reprezintă ansamblul de măsuri excepţionale de natură politică, economică şi de ordine publică aplicabile pe întreg teritoriul ţării sau în unele unităţi administrativ-teritoriale care se instituie în următoarele situaţii:

 1. existenţa unor pericole grave actuale sau iminente privind securitatea naţională ori funcţionarea democraţiei constituţionale;
 2. iminenţa producerii ori producerea unor calamităţi care fac necesară prevenirea, limitarea sau înlăturarea, după caz, a urmărilor unor dezastre.

Conform declarației de presă a Președintelui României, starea de urgență va fi instituită în data de 16 martie 2020 pentru limitarea răspândirii infectării populației cu virusul COVID-19). Conform procedurii stabilite de Ordonanță, starea de urgenţă se instituie prin decret, contrasemnat de primul – ministru şi publicat de îndată în Monitorul Oficial al României. Decretul se difuzează pe posturile de radio şi de televiziune, în cel mult două ore de la semnare, şi este retransmis în mod repetat în primele 24 de ore de la instituirea stării de asediu sau de urgenţă. În termen de cel mult 5 zile de la instituirea stării de asediu sau a stării de urgenţă, Preşedintele României solicită Parlamentului încuviinţarea măsurii adoptate.

Pe timpul durate stării de urgenţă sunt interzise:

 1. limitarea dreptului la viaţă, cu excepţia cazurilor când decesul este rezultatul unor acte licite de război;
 2. tortura şi pedepsele ori tratamentele inumane sau degradante;
 3. condamnarea pentru infracţiuni neprevăzute ca atare, potrivit dreptului naţional sau internaţional;
 4. restrângerea accesului liber la justiţie.

Conform ordonanței, măsurile care se pot dispune pe durata stării de urgență sunt:

 • organizarea și asigurarea cu prioritate a transporturilor, comunicațiilor, produselor, resurselor și infrastructurii pentru nevoile forțelor destinate apărării;
 • închiderea frontierei de stat, în întregime sau în zona în care a fost instituită starea de urgență, intensificarea controlului la punctele de trecere a frontierei care rămân deschise, precum și supravegherea frontierei pe toată lungimea sa;
 • rechiziționarea de bunuri, potrivit legii.

Există și alte măsuri restrictive de drepturi care pot fi prevăzute de decret și care pot fi aplicate de autoritățile civile și militare, precum:

 • limitarea sau interzicerea circulația vehiculelor sau a persoanelor în anumite zone ori între anumite ore și să elibereze, în cazuri justificate, permise de liberă circulație;
 • efectuare de controale asupra unor persoane sau locuri, când acestea se impun;
 • efectuare de razii;
 • exercitarea în mod exclusiv dreptul de a autoriza desfăşurarea adunărilor publice,a manifestaţiilor sau marşurilor;
 • dispunerea închiderii temporare a unor staţii de distribuire a carburanţilor, a unor restaurante, cafenele, cluburi, cazinouri, sedii ale asociaţiilor şi ale altor localuri publice;
 • suspendarea temporară a apariţiei sau difuzării unor publicaţii ori a unor emisiuni ale posturilor de radio sau de televiziune;
 • raţionalizarea alimentelor şi a altor produse de strictă necesitate.

Așteptăm publicarea decretului prezidențial pentru a putea observa care sunt măsurile concrete luate de autorități.

Copyright 2020 ©   |   Home   |   GDPR   |   Contact   |   Design