Societatea Civilă de Avocaţi REVNIC, CRISTIAN ŞI ASOCIAŢII a fost înfiinţată în anul 2006 în Cluj-Napoca în scopul desfăşurării unei activităţi cât mai eficiente în folosul clienţilor, la standardele impuse de noile realităţi ale vieţii social-economice. Activitatea societăţii acoperă atât sfera relaţiilor juridice dintre profesionişti, cât şi a raporturilor dintre alte persoane.

Conştienţi de faptul că adagiul latin Ignorantia iuris nocet (necunoaşterea dreptului aduce prejudicii) îşi dovedeşte mai mult ca niciodată actualitatea, dorim să ne ajutăm clienţii ca, printr-o bună cunoaştere a normelor legale aflate în vigoare, să prevină sau să rezolve posibilele litigii, precum şi să-şi desfăşoare activitatea într-un cadru lipsit de consecinţe legale negative.

Copyright 2020 ©   |   Home   |   GDPR   |   Contact   |   Design