Succes în instanță: Anularea deciziei de modificare a bazei impozabile ca urmare a ajustării prețurilor de transfer ale unei societăți – actor important in industria automotive.

Revnic, Cristian și Asociații obține pentru clientul său, o societate din România, parte a unui grup internațional ce activează în industria automotive, o victorie semnificativă în instanță într-un dosar având ca obiect contestarea deciziei de impunere și a raportului de inspecție fiscală întocmite în vederea ajustării prețurilor de transfer, ce vizau modificarea bazei impozabile a companiei, cu o sumă suplimentară de peste 7 milioane lei pentru perioada 2015-2018.

Argumentele aduse de către autoritățile fiscale pentru a justifica ajustarea bazei impozabile au vizat cu prioritate discrepanțele între profitul înregistrat de societatea mamă a grupului în aceeași perioadă și pierderile consemnate de societatea din România. Argumentele autorității fiscale au fost însă lipsite de substanță, fiind ignorat complet contextul specific al companiei locale, anume acela că se afla într-o perioada de investiții majore pentru construcția unei noi unități de producție – o fabrică modernă care a sporit capacitatea de producție a companiei și a contribuit la dezvoltarea economică a regiunii – investiții care au generat costuri semnificative, reflectate în mod inevitabil în situația financiară a companiei locale.

În ciuda respingerii contestației administrative în etapa prealabilă, instanțele de judecată au adus o nouă perspectivă asupra cazului și au admis cererile de anulare a deciziei de modificare a bazei impozabile și a raportului de inspecție fiscală, precum și pe cea privind anularea deciziei de respingere a contestației administrative.

Argumentele reținute de instanțele investite cu soluționarea cauzei au vizat neregularitățile evidente în modalitatea de desfășurare a inspecției fiscale și în ceea ce privește ajustarea efectivă a prețurilor de transfer. Autoritățile fiscale au efectuat o ajustare agregată a tranzacțiilor analizate, fără a identifica fiecare tranzacție în parte și suma ajustată pentru aceasta sau partea afiliată afectată de ajustare. Această abordare a condus la o încălcare a normelor referitoare la procedura de ajustare și a normelor unionale privind evitarea dublei impuneri, deoarece nu s-a putut realiza o ajustare corespunzătoare cu părțile afiliate vizate.

Un alt motiv de nelegalitate a actelor fiscale atacate, dovedit în instanță de către Revnic, Cristian și Asociații a fost neglijarea testului de comparabilitate în ceea ce privește comparabilele interne pe care societatea le avea. Autoritățile fiscale nu au luat în considerare tranzacțiile similare efectuate de societate cu părți terțe independente, care prin definiție sunt prețuri la valoarea de piață. Comparabilitatea astfel parcursă, a demonstrat în cadrul raportului de expertiză fiscală efectuată în cauză, faptul că tranzacțiile respectă principiul valorii de piață, ba mai mult fiind mai profitabile pentru societate tranzacțiile cu părțile afiliate decât cu părțile independente.

Această cauză reprezintă un succes remarcabil al Revnic, Cristian și Asociații, mai ales într-un domeniu atât de tehnic și de complex cum este cel al prețurilor de transfer. Echipa din cadrul departamentului de drept fiscal care a reprezentat societatea a fost formată din av. Mara Damian (partener) și av. Diana Andreea Gal (senior associate).

 

Copyright 2020 ©   |   Home   |   GDPR   |   Contact   |   Design