Prevenirea și combaterea hărțuirii la locul de muncă – obligații pentru angajatori

De curând a fost adoptată de către Guvernul României Hotărârea nr. 970/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind prevenirea şi combaterea hărţuirii pe criteriul de sex, precum şi a hărţuirii morale la locul de muncă.

Prevenirea hărțuirii morale la locul de muncă este obligatorie încă de la mijlocul anului 2020, iar lipsa unei proceduri împotriva hărțuirii morale sau a discriminării la locul de muncă le poate aduce angajatorilor o amendă de până la 200.000 de lei.

Metodologia include și un model de Ghid privind prevenirea și combaterea hărțuirii pe criteriul de sex și a hărțuirii morale la locul de muncă, care va trebui respectat de către orice angajator. Scopul ghidului este acela de a pune la dispoziţia angajaţilor, atât din mediul public cât și din cel privat, instrumentele necesare în exercitarea deplină a drepturilor şi libertăţilor individuale în mediul de muncă. Metodologia stabilește principiile ce trebuie respectate de cei care intervin în situații de hărțuire, precum și măsurile pe care angajatorii trebuie să le ia: întocmirea unei proceduri interne de recrutare și selectare a noilor angajați, a unei politici privind promovarea, ocuparea funcțiilor de decizie, formarea continuă și dezvoltarea carierei, organizarea muncii, precum și asigurarea tratamentului egal în ceea ce privește sănătatea și securitatea în muncă.

În termen de 6 luni de la publicarea acestei metodologii de aplicare a ghidului, angajatorii vor trebui să aibă aceste politici pregătite, pentru a putea fi prezentate în cazul unui control sau al unui conflict de muncă.

Prevederile ghidului se aplică tuturor angajaţilor, precum şi persoanelor cu care aceştia interacţionează în timpul programului de lucru. Hărţuirea poate să apară atât între persoane de sex diferit, cât şi între persoane de acelaşi sex iar conform ghidului „hărţuirea este un comportament nedorit, inclusiv de natură sexuală, care face o persoană să se simtă ofensată, umilită sau intimidată. Aceasta include situaţiile în care unei persoane i se solicită să se angajeze în activităţi sexuale ca o condiţie a angajării persoanei respective, precum şi situaţiile care creează un mediu ostil, intimidant sau umilitor. Hărţuirea implică mai multe incidente şi/sau acţiuni cu caracter repetitiv, care constituie hărţuire fizică, verbală şi nonverbală.”

Menționăm că fiecare angajator își poate elabora propriul ghid, adaptat condițiilor specifice de muncă, dar care va trebui să respecte termenii și principiile prevăzute în modelul adoptat prin Hotărârea de Guvern nr. 970/12.10.2023.

Prin urmare, nu va mai fi suficient ca angajatorii să prevadă în Regulamentele de Ordine Interioară dispozițiile legale aplicabile în materia discriminării și egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați, ci ei vor trebui să adopte inclusiv proceduri interne care să prevadă cel puțin liniile directoare din modelul ghidului, iar astfel de proceduri pot avea caracter de sine stătător sau pot fi incluse ca secțiuni distincte în cadrul Regulamentelor de Ordine Interioară.

Copyright 2020 ©   |   Home   |   GDPR   |   Contact   |   Design