O nouă victorie în dosarul Rovina

Curtea de Apel Cluj a anulat definitiv avizul de mediu pentru proiectul minier de la Rovina.

La data de 25 noiembrie 2022, în numele Asociației DECLIC a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Cluj o actiune in contencios administrativ, prin care s-a solicitat anularea avizului de mediu nr. 7/2022 emis de către Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara în privința proiectului minier Rovina din județul Hunedoara. Principalul motiv invocat a fost că evaluările impuse de procedura SEA pentru emiterea avizului de mediu contestat, respectiv evaluările de impact transfrontalier, au lipsit cu desăvârșire dintr-o triplă perspectivă:
a) dimensiunea proiectului și suprafața extrem de mare care urmează să fie defrișată (200 de hectare de pădure protejată).
b) caracterul transfrontalier al cursurilor de apă subterane și de suprafață.
c) natura transfrontalieră a impactului proiectului asupra schimbărilor climatice.

Tribunalul Cluj a admis cererea noastră.
Principalele argumente invocate de judecătorul de fond sunt următoarele: Întrucât schimbările climatice nu se limitează la granițele unui singur stat, instanța consideră că defrișările propuse prin proiect pot avea un efect semnificativ major asupra mediului unui alt stat. (…) Impactul climatic al planului trebuie să fie considerat ca un întreg, în sensul că trebuie luat în considerare rezultatul combinat al tuturor elementelor care pot provoca daune climatice. Având în vedere că planul propus de Samax are un efect semnificativ asupra mediului unui alt stat și că este evident că această condiție este îndeplinită, cel puțin în ceea ce privește Ungaria, era obligatoriu să fie respectate dispozițiile legale referitoare la aceste ipoteze, ceea ce nu s-a făcut în prezenta cauză, nerespectarea fiecăreia dintre obligațiile legale constituind un motiv de nelegalitate a avizului de mediu nr. 7/2022 emis de prima pârâtă. Mai multe detalii pot fi aflate aici.

La data de 25 aprilie 2024, Curtea de Apel Cluj, respingând recursurile formulate de Samax Romania S.R.L. si A.P.M. Hunedoara, a menținut soluția dată de Tribunalul Cluj în ceea ce privește lipsa parcurgerii procedurii transfrontaliere. Mai mult, Curtea de Apel Cluj a admis și recursul incident formulat de Asociația Declic, în sensul că a menținut hotărârea pentru un motiv suplimentar față de cele invocate de judecătorul de fond: experții care au întocmit raportul de mediu nu erau acreditați.
Hotărârea este definitivă.

Roxana Pencea Brădățan a declarat, din partea Declic:

Decizia judecătorilor nu este doar o victorie pentru Rovina, ci un semnal clar că drepturile comunităților locale și protecția mediului sunt prioritare. Hotărârea instanței marchează un moment crucial în lupta pentru protecția mediului din România.

Nu putem decât să salutăm și noi aceste decizii, care au deschis o nouă cale pentru acest tip de litigii.
Asociația Declic a fost reprezentată în instanță de colegele noastre av. Roxana Mândruțiu și av. Isabela Porcius.

Copyright 2020 ©   |   Home   |   GDPR   |   Contact   |   Design