Noutăți și articole

APEL UMANITAR: Ajutor pentru colega noastră, avocat Cristina Udrescu

Cristina Udrescu este membru al Baroului Cluj din 2004 și între anii 2008 – 2012 a activat în cadrul societății noastre. Din septembrie 2016 viața colegei noastre a fost schimbată radical: totul a pornit de la un fibron, ca mai apoi, după câteva luni mai târziu, după ce a suferit peste 15 operații și a fost la un pas de moarte, Cristina a rămas cu 20 de centimetri de intestin subțire.

citește

Concordatul preventiv – mecanism de evitare a incapacității de plată

Av. Diana Andreea Gal

În această perioadă este tot mai frecvent vehiculat scenariul unei crize economice post-pandemie, iar asta nu doar pe plan național, ci și pe plan internațional. În acest context, teama nu ar trebui să ne paralizeze, ci dimpotrivă, ar trebui să ne dea impulsul necesar pentru a ne pregăti în vederea gestionării eficiente a situațiilor care se vor ivi de acum înainte.

În România, perioada stării de urgență a fost gestionată sub umbrela celor două decrete emise de către Președintele României, mai exact Decretul nr. 195/2020 urmat de Decretul nr. 240/2020.

citește

Măsuri în domeniul insolvenței adoptate în perioada stării de alertă

În urma intrării în vigoare a Legii nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, au fost adoptate mai multe măsuri pentru debitorii aflați în dificultate financiară, care în perioada stării de alertă nu vor fi supuși riscului de atragere a răspunderii pentru neintroducerea cererii de deschidere a insolvenței. Acestea sunt redate, pe larg, mai jos.

citește

Măsuri reglementate de prevenire a îmbolnăvirilor în unitățile/instituțiile de învățământ

În data de 11 mai 2020, Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Sănătății au decis publicarea în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 381, a Ordinului nr. 4220 din 8 mai 2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ, prin care au stabilit condițiile în care acestea vor funcționa în următoarea perioadă. Pe scurt, sunt instituite obligații atât pentru Ministerul Educației și Ministerul Sănătății, pentru inspectorate și conducerile unitățile de învățământ, precum și pentru elevi și cadre didactice, obligații care au scop prevenirea și combaterea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2.

citește

Noi măsuri adoptate în domeniul societăților, în vederea desfășurării reuniunilor organelor statutare pe durata stării de urgență

În Monitorul Oficial, Partea I, nr. 372 din 8 mai 2020 a fost publicată Ordonanța de Urgență nr. 62 din 7 mai 2020 pentru adoptarea unor măsuri în domeniul societăţilor, în vederea desfăşurării reuniunilor organelor statutare. Ordonanța a fost adoptată datorită efectelor pandemiei cu coronavirus și datorită faptului că în termen de maximum 5 luni de la data încheierii exercițiului financiar, societățile au obligația întrunirii adunării generale ordinare pentru a decide asupra unor aspecte esențiale pentru funcționarea lor

citește

Siguranța pacientului – o utopie, în lipsa asigurării protecției furnizorului de servicii de sănătate

Av. Roxana Mândruțiu; Av. Isabela Porcius

Numeroase convenții internaționale reglementează drepturile personalului medical, unul dintre drepturile fundamentale ale furnizorului de servicii de sănătate fiind dreptul la muncă în condiții decente. Ce se înțelege prin dreptul la muncă în condiții decente? Deși acest drept nu beneficiază de o definiție în legislația națională, poate fi identificat  în mai multe acte normative ce reglementează segmentul sănătății și securității în muncă. Astfel, art. 6-15 din Legea nr. 319/2006 reglementează dreptul la muncă în condiții decente, angajatorul având, în acest sens, mai multe obligații:

citește

Telemunca: necesitate în condiții de securitate

Av. Isabela Porcius

În contextul pandemiei de Covid-19, la data de 16 martie 2020 a fost emis Decretul nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României. Cadrul instituit prin acest act normativ și prin actele subsecvente ale autorităților publice centrale și locale, a generat o veritabilă metamorfoză a majorității domeniilor de activitate, având în vedere adoptarea la scară largă a mijloacelor digitale care facilitează comunicarea, schimbul de informații și tranzacțiile. Aceasta a fost, până la urmă, singura soluție care putea susține economia la un nivel satisfăcător, în acest context al distanțării sociale și al limitării deplasărilor în favoarea sănătății.

citește

Neconstituționalitatea O.U.G. nr. 34/2020 prin prisma motivelor principale reținute de Curtea Constituțională

Din comunicatul de presă al Curții Constituționale (CCR) din data de 6 mai 2016 aflăm că a fost admisă excepția de neconstituționalitate invocată de Avocatul Poporului și, drept urmare, s-a constatat că O.U.G. nr. 34/2020, care a modificat și completat O.U.G. nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, este neconstituțională în ansamblul său. Conform Legii nr. 47/1992, deciziile CCR sunt general obligatorii și au putere numai pentru viitor, iar prevederile constatate a fi neconstituționale vor deveni inaplicabile de la momentul publicării deciziei CCR în Monitorul Oficial, Partea I.

citește

Copyright 2020 ©   |   Home   |   GDPR   |   Contact   |   Design