Noutăți și articole

O nouă obligație de modificare a contractelor individuale de muncă

Potrivit Ordinului nr. 585 din 2 iulie 2021 privind modificarea și completarea modelului-cadru al contractului individual de muncă, prevăzut în anexa la Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 64/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 712 în data de 19 iulie 2021, sunt introduse unele modificări ce urmează a fi introduse în toate contractele individuale de muncă derulate la acest moment.

citește

CJUE: un salariat cu un handicap auditiv nu poate fi concediat pentru simplul motiv că nu se încadrează în pragurile de percepție minime, stabilite printr-o reglementare națională

Prin Hotărârea din 15 iulie 2021 în cauza C-795/19, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că un salariat cu un handicap auditiv nu poate fi concediat pentru simplul motiv că acuitatea sa auditivă se află sub pragul minim de percepție, stabilit printr-o reglementare națională, fără a se demonstra că nu își poate îndeplini la fel de bine atribuțiile și în aceste condiții.

citește

CJUE: Operatorii de platforme online nu sunt răspunzători, în principiu, pentru utilizatorii care încarcă conținuturi protejate de drepturi de autor

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit, prin Hotărârile în cauzele conexate C-682/18 Youtube și C-683/18 Cyando din data de 22 iunie 2021 că în stadiul actual al dreptului Uniunii, operatorii de platforme online nu fac în principiu ei înșiși o comunicare publică a conținuturilor protejate de dreptul de autor pe care utilizatorii lor le încarcă în mod nelegal. Excepția o reprezintă situația în care acești operatori efectuează o astfel de comunicare cu încălcarea dreptului de autor în cazul în care contribuie, dincolo de simpla punere la dispoziție a platformelor, la acordarea accesului publicului la aceste conținuturi.

citește

Declarația de beneficiar real: un nou termen pentru depunere stabilit de Guvernul României

Guvernul României a stabilit prin Ordonanța de urgență nr. 43 din 27 mai 2021 că obligația de a depune declarația anuală privind beneficiarul real (ce trebuia depusă pentru anul 2021 în termen de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare) impusă de Legea nr. 129/2019 privind combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului, se amână până la data de 1 octombrie 2021.

citește

Semnătura electronică poate fi folosită pentru încheierea contractelor individuale de muncă

În Monitorul Oficial nr. 474 din 6 mai 2021 a fost publicată Ordonanță de urgență nr. 36/2021 privind utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate, însoţite de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată şi sigiliul electronic calificat al angajatorului în domeniul relaţiilor de muncă, şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Aceasta a urmărit să reglementeze posibilitatea de încheiere a actelor referitoare la raporturile de muncă prin intermediul semnăturii electronice.

citește

Declarația de beneficiar real: Parlamentul României a reintrodus anumite obligații pentru firme

Parlamentul României a stabilit prin Legea nr. 101/2021 noi obligații pentru toate persoanele care intră sub incidența legislației naționale privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului. Unele dintre aceste modificări au fost inițial abrogate de legiuitor, însă prin noul act normativ acestea au fost reintroduse. Legea nr. 101/2021 va intra în vigoare din data de 30 aprilie 2021.

citește

Judecătoria Brașov. Condiții de invocare a excepției de neexecutare. Obligația de securitate a debitorului. Sfera de aplicare a răspunderii contractuale pentru prejudicii nepatrimoniale

Printr-o sentință civilă pronunțată recent, Judecătoria Brașov a stabilit faptul că, raportat la aspectele particulare ale unei spețe (preluate și de mass-media sub diverse denumiri „morbide”), sunt îndeplinite condițiile pentru invocarea excepției de neexecutare a unui contract de prestări-servicii, întrucât față de acesta nu au fost îndeplinite obligațiile de siguranță și prevenție de către debitoare. Instanța a mai reținut că, având în vedere evenimentele desfășurate, sunt îndeplinite condițiile răspunderii contractuale pentru prejudiciile nepatrimoniale, luând în considerare, printre altele, prejudiciile aduse sănătății persoanei sau afectarea integrității psihice.

citește

Reducerea timpului de muncă: Parlamentul României a aprobat o serie de modificări prin Legea nr. 58/2021

În Monitorul Oficial, Partea I, nr. 345 din data de 5 aprilie 2021 a fost publicată Legea de aprobare a unei Ordonanțe de Urgență care a reglementat măsurile de sprijin pentru angajatori și salariați în contextul pandemiei, cunoscute sub denumirea de mecanism „Kurzarbeit”. Acesta din urmă conferă posibilitatea pentru angajatori să aplice o reducere a timpului de lucru, cu respectarea unor norme legale speciale.

citește

Imobile preluate abuziv în perioada comunistă: neconstituționalitatea art. 21 alin. 6 din Legea nr. 165/2013, astfel cum acesta a fost modificat prin Legea nr. 219/2020

Conform Comunicatului din 18 martie 2021, Curtea Constituțională a României a admis excepția de neconstituționalitate, cu unanimitate de voturi, și a constatat că sunt neconstituționale prevederile art.21 alin.(6) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 219/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 165/2013, act normativ care a reglementat măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.

citește

Dreptul muncii: Decizie CJUE în privința perioadelor de gardă

Curtea Europeană de Justiție (CJUE) a stabilit că o perioadă de gardă în regim de permanență nu constituie în integralitatea sa timp de lucru decât dacă constrângerile impuse lucrătorului afectează în mod foarte semnificativ posibilitatea sa de a gestiona în această perioadă timpul său liber.

citește

Copyright 2020 ©   |   Home   |   GDPR   |   Contact   |   Design