Plângere contravențională. Neconcordanță între ora săvârșirii faptei contravenționale și datele înregistrate de aparatul alcooltest. Incidența principiului in dubio pro reo.

În data de 04.02.2019, petentul M. a fost oprit de organele abilitate pentru un control de rutină, iar în urma testului efectuat, aparatul de măsurare a alcoolemiei a indicat valoarea de 0.09 mg/l alcool pur în aerul expirat. Prin urmare, petentul a fost sancționat contravențional pentru conducerea sub influența băuturilor alcoolice cu o amendă în valoare de 1305 lei, iar cu aceeași ocazie i-a fost reținut permisul de conducere in vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe o perioada de 90 zile pentru săvârșirea contravenției prevăzută de art. 102 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 195/2002.

Prin plângerea contravențională formulată, petentul M. a criticat, sub aspectul legalității, procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției, arătând că în speță este incidentă o eroare esențială, întrucât din datele înregistrate de aparatul folosit a reieșit că acesta a fost testat la ora 08.27, deși agentul constatator a reținut că fapta contravențională a fost comisă la ora 08.40. Este de menționat și faptul că, așa cum a precizat petentul, fapt ce ulterior a fost dovedit, la momentul testării sale agenții constatatori au oprit pentru efectuarea controlului de rutină alți 13 conducători de autovehicule, și, totodată, în cuprinsul procesului-verbal, organul de poliție a modificat prin ștersătură ora inițial reținută, respectiv 08.40, cu cea afișată de rezultatele aparatului de măsurare (ora 08.27), fără însă a semna pentru conformitate. Mai mult decât atât, în fața instanței de judecată, prin întâmpinare, pârâtul a indicat o altă oră ca fiind cea la care s-ar fi săvârșit contravenția, mai exact ora 08.32. Prin urmare au existat trei presupuse momente la care petentul ar fi putut săvârși fapta contravențională, nefiind însă posibil identificarea concretă a orei de săvârșire a presupusei fapte.

Față de cele expuse, Tribunalul Cluj a admis apelul formulat de petentul M., a schimbat sentința atacată în sensul că a admis plângerea contravențională împotriva procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției și a dispus anularea acestuia. Conform considerentelor expuse de instanța de apel, aceasta a reținut că la nivel principial procesul-verbal de constatare a contravenției reprezintă un act autentic care se bucură de o prezumția relativă de veridicitate, în sensul că până la proba contrarie (adică răsturnarea prezumției de veridicitate prin mijloace de probă aduse în susținerea plângerii contravenționale) acesta este considerat că reprezintă adevărul.

Raportat la elementele de fapt reținute și la motivele indicate de petent „cu privire la neconcordanța vizând ora înscrisă pe procesul-verbal ca fiind ora la care ar fi săvârșit contravenția și care a fost inițial cu totul alta, s-au solicitat relații intimatului, care prin răspunsul comunicat la data de 10.03.2021 a menționat că nu mai deține datele înregistrate de aparatul alcooltest A. din data de 04.02.2019, intervalul 08.20-08.50, întrucât nu a fost sesizat că ar face obiectul unor verificări spre a fi păstrate mai mult de 6 luni de la constatare”.

„Cu privire la solicitarea de comunicare a copiei filei din Registrul de evidenta a testărilor efectuate cu aparatul etilotest, prin răspunsul comunicat nu s-a precizat dacă din evidența testărilor pozitive efectuate cu aparatul etilotest A. rezultă în ceea ce în privește pe apelant, ora testării ca fiind 8:27. Rezultă astfel o neconcordanță între mențiunile cuprinse în procesul-verbal cu privire la ora săvârșirii faptei contravenționale, și ora menționată în rezultatul etilotest comunicat apelantului-petent ca fiind efectuat la ora 8:27, iar conformitatea procesului verbal cu dispozițiile art. 16 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001, impune ca acest aspect sa se interpreteze în favoarea apelantului”.

Având în vedere soluția de admitere a plângerii contravenționale, petentul M. a fost exonerat de la plata amenzii aplicate fiind anulată totodată și măsura complementară aplicată. În fața Tribunalului Cluj, reprezentarea petentului M. a fost asigurată de av. Diana Andreea Gal.

Copyright 2020 ©   |   Home   |   GDPR   |   Contact   |   Design