De astăzi, fișa postului și regulamentul intern redevin obligatorii în cazul microîntreprinderilor

Având în vedere că în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu numărul 961 din data de 3 octombrie 2022 a Legii nr. 275 din 30 septembrie 2022 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, microîntreprinderile care au până la nouă angajați vor fi obligate să reintroducă fișele de post începând cu data de 6 octombrie 2022, prevăzute de legislația muncii.

Începând cu data de 6 mai 2021, Ordonanța de urgență nr. 37/2021 a prevăzut că microîntreprinderile care aveau până la nouă angajați puteau să nu mai informeze în scris salariații cu privire la obligațiile prevăzute de fișa postului, comunicarea privind specificarea atribuțiilor postului putând fi făcută verbal. De asemenea, în situație excepțională, dacă salariatul solicita în scris că dorea să fie informat despre atribuțiile ce îi revin conform fișei postului, atunci angajatorul trebuia să acționeze în conformitate. Totodată, a fost modificată și obligația de întocmire a Regulamentului intern de către aceste microîntreprinderi, în sensul că aceasta nu mai era la rândul său obligatorie.

Odată cu trecerea a trei zile de la publicarea Legii nr. 275/2022 în Monitorul Oficial, prevederile menționate anterior nu vor mai fi în vigoare, astfel că fișa postului și Regulamentul intern va deveni obligatoriu și în cazul microîntreprinderilor care au până la nouă angajați.

Parlamentul României a decis, conform a Raportului comun întocmit de Comisiile de specialitate, respingerea acestei Ordonanțe întrucât măsurile propuse golesc de conținut prevederile art. 40 alin. (1) din Codul muncii, în sensul că micul întreprinzător nu mai poate să-și exercite autoritatea de control asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu și nici să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern (…). Micul întreprinzător va fi supus unor riscuri enorme, mai ales în fața instanțelor de judecată care nu vor avea instrumente de control a stării de fapt și de drept într-un anumit litigiu. De asemenea, angajatorii vor fi „descoperiți” și în fața controalelor inspectorilor 6 de muncă. Aceștia vor fi nevoiți să soluționeze petițiile lucrătorilor fără a avea repere concrete, singurul argument fiind „cuvântul salariatului împotriva cuvântului angajatorului”.

Copyright 2020 ©   |   Home   |   GDPR   |   Contact   |   Design