Declarația de beneficiar real: modificări introduse prin Legea nr. 108/2020

În Monitorul Oficial din data de 6 iulie 2020 a fost publicată Legea nr. 108/2020, prin care a fost modificată și completată Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului. Inițial, proiectul de lege a dorit să modifice și să completeze și anumite prevederi din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, însă acestea nu au trecut de votul Parlamentului.

Conform noii legi, este eliminată obligația de depunere a declarațiilor privind beneficiarii reali în cazul persoanelor juridice constituite doar din asociați persoane fizice, atunci când aceștia sunt singurii beneficiari reali. În lipsa depunerii declaraţiei privind beneficiarul real, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului este obligat să completeze din oficiu Registrul beneficiarilor reali ai societăţilor pe baza documentelor care însoţesc cererea de înmatriculare sau pe baza evidenţelor deţinute în cazul societăţilor deja înmatriculate.

Totodată, prin noul act normativ este eliminată obligația de depunere a declarației anuale privind beneficiarii reali, cea care era cerută după aprobarea situațiilor financiare anuale, și este menținută obligația de depunere a unei declarații privind beneficiarii reali la momentul înmatriculării sau ori de câte ori intervine o schimbare în societate, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali ai societăţilor.

În cazul în care intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declaraţia se depune în termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit. Astfel, se elimină obligația ca declaraţia anuală să se depună la oficiul registrului comerţului în care este înmatriculată persoana juridică în termen de 15 zile de la aprobarea situaţiilor financiare anuale.

Putem să mai adăugam că rămâne în continuare obligativitatea depunerii acestei declarații în cazul persoanelor juridice constituite din asociați persoane juridice, iar în cazul asociațiilor și a fundațiilor rămâne în continuare obligativitatea depunerii acestei declarații indiferent de calitatea beneficiarului real (persoană fizică sau juridică).

De asemenea, subliniem faptul că în acest an în cazul persoanelor juridice termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real prevăzut de art. 56 alin. (4) și art. 62 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, astfel cum a fost prelungit prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, se prelungește până la 1 noiembrie 2020. În termenul prevăzut, declarația privind beneficiarul real poate avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică şi poate fi transmisă la oficiul registrului comerţului fără nicio altă formalitate, prin mijloace electronice, cu semnătura electronică sau prin servicii de poştă şi curier. Declaraţia privind beneficiarul real poate fi realizată şi în formă autentică, certificată de avocat sau dată la oficiul registrului comerţului.

În cazul asociațiilor și fundațiilor, termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real, prevăzut de art. 344 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, şi termenul prevăzut de art. 63 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, se prelungeşte cu 3 luni de la data încetării stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României.

Noile prevederi din Legea nr. 108/2020 vor produce efecte din data de 9 iulie 2020.

Copyright 2020 ©   |   Home   |   GDPR   |   Contact   |   Design