Declarația de beneficiar real: Parlamentul României a reintrodus anumite obligații pentru firme

Parlamentul României a stabilit prin Legea nr. 101/2021 noi obligații pentru toate persoanele care intră sub incidența legislației naționale privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului. Unele dintre aceste modificări au fost inițial abrogate de legiuitor, însă prin noul act normativ acestea au fost reintroduse. Legea nr. 101/2021 va intra în vigoare din data de 30 aprilie 2021.

Conform legii, persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului depun la înmatriculare, anual sau ori de câte ori intervine o modificare, o declaraţie privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăţilor. Legea nr. 108/2020, intrată în vigoare în data de 9 iulie 2020, eliminase obligația depunerii declarației anuale, însă Legea nr. 101/2021 a reintrodus-o.

În același sens, revine obligația ca persoanele juridice constituite doar din asociaţi persoane fizice să depună declarația de beneficiar real, deși Legea nr. 108/2020 eliminase această obligație. Sunt exceptate de la depunere, în continuare, regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale şi societăţile deţinute integral sau majoritar de stat.

În privința termenului de depunere a declarației de beneficiar real, în forma actuală a Legii nr. 129/2019, acesta va fi astfel:

  •  la înregistrarea unei firme la Registrul Comerțului;
  • anual, în 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare pentru anul precedent;
  • de fiecare dată când apar modificări privind beneficiarii reali, în termen de 15 zile de la data apariției modificărilor.

Copyright 2020 ©   |   Home   |   GDPR   |   Contact   |   Design