Exploatarea auriferă de la Certej rămâne (în continuare) oprită după respingerea revizuirii promovate de Deva Gold

Prin decizia pronunțată astăzi, 17 iulie 2020, Curtea de Apel Oradea a respins definitiv cererile de revizuire formulate de Deva Gold S.A., Consiliul Local al Comunei Certeju de Sus și Agenția pentru Protecția Mediului Timiș împotriva Deciziei nr. 1194/2019 pronunțată de Curtea de Apel Cluj, prin care s-a obținut anularea planului urbanistic zonal (PUZ) – Exploatarea minereurilor auro-argintifere și polimetalice din perimetrul Certej, propus de compania Deva Gold S.A.

În ultimii cu mai mulți ani, operatorul minier de la Certej a părut de neoprit. Rând pe rând, compania-mamă a acaparat nu mai puțin de șapte perimetre miniere în Munții Metaliferi, cu intenția de a dezvolta o imensă exploatare de suprafață cu cianuri. Dacă planul companiei ar reuși, exploatarea și distrugerea ar fi duble față de ce ar fi însemnat controversatul proiect Roșia Montană.

PUZ-ul proiectului minier Certej a fost aprobat de către Consiliul Local Certeju de Sus, prin HCL 11/2010. Instanța de fond a admis excepția de nelegalitate a avizului de mediu și a constatat că emitentul a încălcat grav procedurile de consultare cu publicul precum și procedurile de consultare cu alte autorități competente să emită avize, cum ar fi avizul de gospodărire a apelor.

Prin Decizia nr. 1194/2019 Curtea de Apel Cluj a anulat planul propus, iar proiectul dezastruos pentru mediu a fost blocat pe termen nedefinit, fiind la acest moment imposibilă emiterea oricăror acte de autorizare a proiectului minier întemeiate pe acest PUZ. În urma respingerii cererii contestației în anulare împotriva respectivei Decizii de către Curtea de Apel Cluj și a cererii de revizuire de către Curtea de Apel Oradea, instanțele de judecată au apreciat în mod corect și definitiv un act corect de înfăptuire a justiției.

Echipa din cadrul societății noastre care a asigurat apărarea organizației non-guvernamentale implicate în acest proces a fost condusă de av. Roxana Mândruțiu.

Copyright 2020 ©   |   Home   |   GDPR   |   Contact   |   Design