Imobile preluate abuziv în perioada comunistă: neconstituționalitatea art. 21 alin. 6 din Legea nr. 165/2013, astfel cum acesta a fost modificat prin Legea nr. 219/2020

Conform Comunicatului din 18 martie 2021, Curtea Constituțională a României a admis excepția de neconstituționalitate, cu unanimitate de voturi, și a constatat că sunt neconstituționale prevederile art.21 alin.(6) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 219/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 165/2013, act normativ care a reglementat măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.

Pentru a pronunța această soluție, Curtea a constatat încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituție, referitor la efectul general obligatoriu al deciziilor Curții Constituționale, întrucât textul de lege criticat, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 219/2020, reia soluția legislativă a cărei neconstituţionalitate a fost anterior constatată prin Decizia nr. 725 din 7 octombrie 2020 asupra obiecţiei de neconstituţionalitate a Legii privind adoptarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2020 pentru suspendarea aplicării prevederilor art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 959 din 19 octombrie 2020.

Pe cale de consecință, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale au următoarea redactare: ,,Evaluarea imobilului ce face obiectul deciziei se face prin aplicarea grilei notariale valabile la data intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în Romania, cu modificările și completările ulterioare, în considerarea caracteristicilor tehnice ale imobilului și a categoriei de folosință la data preluării acestuia. Prin excepție, în dosarele în care se acordă măsuri compensatorii titularului dreptului de proprietate, fost proprietar sau moștenitorilor legali ori testamentari ai acestuia, iar dreptul de proprietate nu a fost tranzacționat după preluarea abuzivă de stat a imobilului, evaluarea imobilului ce face obiectul deciziei se face prin utilizarea grilei notariale valabile pentru anul precedent emiterii deciziei de către Comisia Națională. Evaluarea se exprimă în puncte. Un punct are valoarea de un leu.”

Prezenta Decizie a Curții Constituționale își va produce efectele la momentul publicării sale în Monitorul Oficial, Partea I.

Arătăm că în cazul în care Parlamentul României sau Guvernul României nu vor adopta un nou act normativ în termenul de 45 de zile de la publicarea Deciziei, conform art. 147 alin. (1) din Constituția României, de la momentul publicării acestei hotărâri va deveni aplicabilă forma modificată a art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 realizată prin Legea nr. 22/2020, respectiv evaluarea imobilului se va face prin utilizarea grilei notariale valabile la data emiterii deciziei de către Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor, chestiune ce în practică va avantaja persoanele îndreptățite cărora li s-au recunoscut măsurile reparatorii.

Copyright 2020 ©   |   Home   |   GDPR   |   Contact   |   Design