Judecătoria Brașov. Condiții de invocare a excepției de neexecutare. Obligația de securitate a debitorului. Sfera de aplicare a răspunderii contractuale pentru prejudicii nepatrimoniale

Printr-o sentință civilă pronunțată recent, Judecătoria Brașov a stabilit faptul că, raportat la aspectele particulare ale unei spețe (preluate și de mass-media sub diverse denumiri „morbide”), sunt îndeplinite condițiile pentru invocarea excepției de neexecutare a unui contract de prestări-servicii, întrucât față de acesta nu au fost îndeplinite obligațiile de siguranță și prevenție de către debitoare. Instanța a mai reținut că, având în vedere evenimentele desfășurate, sunt îndeplinite condițiile răspunderii contractuale pentru prejudiciile nepatrimoniale, luând în considerare, printre altele, prejudiciile aduse sănătății persoanei sau afectarea integrității psihice.

Starea de fapt. Soțul X, având calitate procesuală de pârât-reclamant reconvențional, a încheiat cu societatea A un contract de prestări servicii pentru organizarea unei nunți. A fost remarcat și faptul că, prin contract, nu au fost stabilite obligații pentru prestator. În ziua evenimentului, din probatoriul administrat în cauză, a rezultat că mâncarea servită la eveniment a generat simptome de toxiinfecție alimentară pentru numeroși invitați, printre care și pentru intervenienta principală, soția Y. În concret, s-a prezentat simptomatologie digestivă în cazul a mai mult de 30 de persoane în urma consumării unor alimente, iar în cazul intervenientei principale, aceasta a fost nevoită să petreacă restul serii cu o branulă, fixată în timpul internării în spital. Față de starea de fapt, instanța a apreciat că evenimentul a fost departe de a fi unul normal, prin desfășurarea acestuia fiind „cel puțin neobișnuit, necorespunzător, contrar așteptărilor rezonabile ale unui terț obiectiv de bună-credință”.

Excepția de neexecutare a contractului de prestări-servicii. În invocarea acestei excepții, soții X și Y au susținut că a existat o încălcare flagrantă a obligațiilor pe care societatea reclamantă și le-a asumat prin contractul încheiat, conform art. 1556 Cod Civil, tocmai prin prisma faptului că executarea obligațiilor a fost neconformă din punct de vedere calitativ și cantitativ. De altfel, aceștia au arătat că a fost încălcată și obligația de securitate, definită ca obligația debitorului de adopta un anumit comportament, față de ansamblul evenimentelor susceptibile de a cauza un prejudiciu creditorului, dovedind măiestrie și pricepere, pentru a le putea evita. A fost susținut că obligația de securitate reprezintă un mijloc juridic de protecție în fața oricărui pericol care ar putea aduce atingere corpului omului, dar și bunurilor sau serviciilor de care acesta beneficiază.

Instanța de judecată a reținut prin sentința civilă aplicabilitatea acestui articol și a stabilit că pârâtul-reclamant reconvențional nu datorează contravaloarea serviciilor pretins prestate, întrucât obligațiile nu au fost respectate și, aceasta, într-o proporție covârșitoare. Servirea unor feluri de mâncare neconforme a generat, pe lângă prejudiciile directe vizând sănătatea, rumoare, confuzie, atmosferă încordată, stări și sentimente negative atât în rândul soților, cât și în privința invitaților și a celor care au aflat de cele petrecute, care nu au nimic în legătură cu celebrarea unuia dintre cele mai importante evenimente ale vieții unui cuplu. Instanța mai notează că societatea A a deturnat complet scopul nunții, a năruit un eveniment care este, în principiu, irepetabil și care marchează pentru o durată lungă de timp (dacă nu, pentru totdeauna), viața maritală. Așadar, condițiile de invocare a excepției de neexecutare a contractului sunt întrunite în speță: a) neexecutarea să nu se datoreze faptei celui care invocă excepția – nu este cazul, reclamanta fiind pe deplin culpabilă; b) reclamanta era ținută prima de executarea obligațiilor; c) natura obligațiilor sau legea nu impune simultaneitatea obligațiilor.

Răspunderea contractuală pentru prejudicii. Pentru a evidenția prejudiciul la care au fost expuși soții X și Y, au fost puse în prim plan de către instanța de judecată suferințele fizice suportate de aceștia, precum și efectele publicării unor articole în mass-media, „fiind evidente consecințele pe care mirii le-au resimțit ca urmare a publicării respectivelor articole. În același timp, vestea celor petrecute s-a răspândit în comunitate, evenimentul fiind referit ca „nunta minune” sau „nunta groazei”; or, în mod rațional, mirii se așteptau ca acest eveniment să fie receptat ca unul deosebit și să satisfacă așteptările invitaților. Ca urmare, mirii au suferit psihic și emoțional atât în timpul evenimentului, cât și după desfășurarea acestuia, fiind nevoiți să accepte ca societatea și mass-media să se refere la nunta acestora prin atare expresii.”

De asemenea, instanța a reținut că sfera de aplicare a răspunderii contractuale pentru prejudiciile nepatrimoniale este mult mai restrânsă în raport cu aceea a răspunderii pentru prejudiciile patrimoniale, în sensul că ultima este de aplicare generală, privind toate contractele și toate obligațiile contractuale neexecutate sau executate necorespunzător. Răspunderea contractuală pentru prejudicii nepatrimoniale este de aplicare particulară, privind numai anumite contracte sau, mai mult, numai unele dintre obligațiile cuprinse în aceste contracte. Spre deosebire de domeniul delictual, în care prejudiciile morale sunt foarte variate, în domeniul contractual, prejudiciile sunt restrânse la cele rezultate din executarea necorespunzătoare a unora din obligațiile contractuale. Astfel de prejudicii pot privi integritatea corporală, sănătatea sau personalitatea umană, astfel cum este cazul în speță.

În speță, instanța a mai reținut deja că atât pârâtul-reclamant reconvențional, cât și intervenienta au suferit pe plan psihic și emoțional ca urmare a lezării valorilor morale atribuite acestora (sănătate, integritate, demnitate), într-unul dintre cele mai importante momente ale vieții maritale. Ca atare, intensitatea perceperii consecințelor vătămării a fost una ridicată, situația familială și socială fiind grav afectată la acel moment, dar și ulterior. Nu trebuie neglijat nici prejudiciul suferit în privința integrității fizice de către intervenientă chiar într-una dintre cele mai importante zile din viața sa, aceasta ajungând să fie spitalizată.

Apărarea pârâtului-reclamant reconvențional și intervenientului principal a fost asigurată de o echipă din cadrul departamentului de litigii din cadrul Societății Civile de Avocați Revnic, Cristian & Asociații.

Copyright 2020 ©   |   Home   |   GDPR   |   Contact   |   Design