Declarația de beneficiar real: un nou termen pentru depunere stabilit de Guvernul României

Guvernul României a stabilit prin Ordonanța de urgență nr. 43 din 27 mai 2021 că obligația de a depune declarația anuală privind beneficiarul real (ce trebuia depusă pentru anul 2021 în termen de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare) impusă de Legea nr. 129/2019 privind combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului, se amână până la data de 1 octombrie 2021.

În concret, declarația de beneficiar real, în ultima formă înainte de această amânare, trebuia în mod normal să fie depusă la înregistrarea unei firme la Registrul Comerțului, anual, în 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare pentru anul precedent și de fiecare dată când apar modificări privind beneficiarii reali, în termen de 15 zile de la data apariției modificărilor.

Potrivit noilor norme reglementate de Guvern, declaraţia anuală privind beneficiarul real poate avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică şi poate fi transmisă la oficiul registrului comerţului prin mijloace electronice, cu semnătură electronică, sau prin servicii de poştă şi curier. Declaraţia poate fi dată şi în faţa reprezentantului oficiului registrului comerţului sau se poate depune, personal sau prin reprezentant, având dată certă, dată de notarul public ori atestată de avocat.

De asemenea, astfel cum s-a stabilit prin Legea nr. 108/2021, persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului depun o declaraţie privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăţilor. Aceeași obligație se păstrează și pentru persoanele juridice constituite doar din asociaţi persoane fizice (deși Legea nr. 108/2020 a eliminat pentru o perioadă această obligație).

Copyright 2020 ©   |   Home   |   GDPR   |   Contact   |   Design